Chemistry

7th -

8th

Image

Wodorotlenki-odwrócona lekcja

294

9 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image
  Wodorotlenek sodu ma wzór sumaryczny:
  NaOH
  KOH
  Na(OH)2
  Na2OH
 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Image

  Która reakcja przedstawia prawidłowy zapis reakcji otrzymywania wodorotlenku potasu z tlenku potasu?

  2K+H2O→2KOH+H2

  K2O+H2O→2KOH

  Na2O +H2O→2NaOH

  KO+H2O→ KOH

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image
  Prawidłowy wzór sumaryczny wodorotlenku wapnia to:
  CaOH
  Ca2OH
  Ca(OH)2
  Ca(OH)4
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags