Wodorotlenki-odwrócona lekcja
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
9 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Wodorotlenek sodu ma wzór sumaryczny:
  answer choices
  NaOH
  KOH
  Na(OH)2
  Na2OH
 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Która reakcja przedstawia prawidłowy zapis reakcji otrzymywania wodorotlenku potasu z tlenku potasu?

  answer choices

  2K+H2O→2KOH+H2

  K2O+H2O→2KOH

  Na2O +H2O→2NaOH

  KO+H2O→ KOH

 • Question 3
  30 seconds
  Q. Prawidłowy wzór sumaryczny wodorotlenku wapnia to:
  answer choices
  CaOH
  Ca2OH
  Ca(OH)2
  Ca(OH)4
 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  Prawidłowe wzory sumaryczne wodorotlenku glinu i wodorotlenku miedzi zapisano w punkcie:

  answer choices

  Al(OH)3, Cu(OH)2

  AlOH, Cu(OH)2

  Al(OH)2, Cu(OH)3

  Al(OH)3, Cu2OH

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Jak nazywają się związki o podanych wzorach sumarycznych: NaOH, Zn(OH)2

  answer choices

  wodorotlenek potasu, wodorotlenek cynku

  wodorotlenek sodu, wodorotlenek cynku

  wodorotlenek potasu, wodorotlenek magnezu

  tlenek sodu i tlenek cynku

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  Która reakcja przedstawia prawidłowy zapis reakcji otrzymywanie wodorotlenku wapnia w reakcji wapnia z wodą?

  answer choices

  Ca+2H2O→Ca(OH)2

  Ca+2H2O→Ca(OH)2+H2

  CaO+2H2O→Ca(OH)2

  2Ca+2H2O→Ca(OH)2+H2

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Zasada to:

  answer choices

  wodorotlenek który nie rozpuszcza się w wodzie

  wodorotlenek który dobrze rozpuszcza się wodzie

  każdy wodorotlenek

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Kation to jon obdarzony ładunkiem:

  answer choices

  ujemnym "-"

  dodatnim "-"

  obojętnym

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Zaznacz prawidłowe równanie dysocjacji elektrolitycznej wodorotlenku sodu:

  answer choices

  K OH --> K+ + OH -

  Na OH --> 2 Na+ + OH2-

  Na OH --> Na+ + OH-

Report Quiz
Join a game