Other

2nd

Image

4 EWANGELIE

432

18 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Podaj kolejność Ewangelii
  Mateusz, Jan, Łukasz, Marek
  Marek, Jan, Mateusz, Łukasz
  Mateusz, Marek, Łukasz, Jan
  Jan, Łukasz, Marek, Mateusz
 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Która Ewangelia uważana jest za najstarszą?
  Ewangelia Marka
  Ewangelia Mateusza
  Ewangelia Jana
  Ewangelia Łukasza
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Mateusz napisał Ewangelię do:
  Pogan z Grecji
  Nawróconych Żydów
  Rzymian
  Polan
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags