Computers

Image

ASK Ting 1 - Bab 1.1.1

857

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Pemikiran komputasional ialah satu proses ____________ bagi tujuan _________________ sesuatu masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains _____________.
  komputer; menyelesaikan; pemikiran
  pemikiran; menyelesaikan; komputer
  pemikiran; menyelesaikan; mesin
  menyelesaikan; pemikiran; mesin
 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Mengutamakan perkara-perkara penting dalam sesuatu masalah dan meninggalkan perkara-perkara yang kurang penting.
  Teknik Peniskalaan
  Teknik Leraian
  Teknik Pengecaman corak 
  Teknik Pengitlakan
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Pemecahan suatu masalah atau sistem yang kompleks kepada bahagian-bahagian kecil bagi memudahkan pemahaman dan penyelesaian.
  Teknik Peniskalaan
  Teknik Pengecaman corak 
  Teknik Leraian
  Teknik Pengitlakan
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags