MIEDZY PAPIESTWEM A CESARSTWEM
3 years ago
wiatr
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
23 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Mahomet to
  answer choices
  prorok islamu
  bóg
  nazwa religii
  miejscowość
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Allah to
  answer choices
  postać literacka
  prorok
  bóg
  misjonarz
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Koran
  answer choices
  to miejscowość
  prorok
  nazwa świętej wojny
  święta księga
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Ile jest filarów islamu?
  answer choices
  1
  3
  5
  8
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Świętym miejscem islamu jest:
  answer choices
  Medyna
  Koran
  Damaszek
  Mekka
 • Question 6
  30 seconds
  Q. Meczet to:
  answer choices
  broń
  świątynia
  księga
  pismo
 • Question 7
  30 seconds
  Q. Arabowie podbili:
  answer choices
  Europę, Afrykę
  Syrię, Palestynę, cz. Azji Mniejszej,  Egipt, , Afrykę Pn, Hiszpanię
  Azję Mniejszą, Francję, Afrykę Pn.
  Amerykę Pn, Europę, Afrykę Pn.
 • Question 8
  10 seconds
  Q. Kto to?
  answer choices
  Atylla
  Chlodwig
  Justynian
  Mahomet
 • Question 9
  20 seconds
  Q. Co to?
  answer choices
  Hipodrom
  Ikona
  Hagia Sophia
  Złota brama
 • Question 10
  20 seconds
  Q. Hidżra miała miejsce w roku:
  answer choices
  732
  622
  843
  800
 • Question 11
  10 seconds
  Q. Islam to religia :
  answer choices
  Monoteistyczna
  Politeistyczna
 • Question 12
  10 seconds
  Q. Kalif to:
  answer choices
  Zastępca zesłany przez Allacha
  Następca wyznaczony przez Mahometa
  Zastępca zesłany przez Mahometa
  Wyraziciel woli Allacha
 • Question 13
  30 seconds
  Q. Które wydarzenie było najwcześniej?
  answer choices
  podział cesarstwa rzymskiego
  podbój Galii przez Juliusza Cezara
  narodzenie Jezusa
  wydanie edyktu mediolańskiego
 • Question 14
  30 seconds
  Q. Kto był inicjatorem budowy świątyni Hagia Sophia w Bizancjum (Konstantynopolu)?
  answer choices
  cesarz Justynian
  cesarz Konstantyn
  cesarz Teodozjusz
  cesarz Dioklecjan
 • Question 15
  30 seconds
  Q. Kodeks Justyniana w cesarstwie wschodniorzymskim (bizantyjskim) został wydany...
  answer choices
  w IV wieku
  w V wieku
  w VI wieku
  w VII wieku
 • Question 16
  30 seconds
  Q. W którym roku dokonano podziału państwa Karola Wielkiego?
  answer choices
  843
  732
  800
  814
 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Podziału państwa Karola Wielkiego dokonano na zjeździe w:

  answer choices

  Verdun

  Paryżu

  Marsylii

  Rzymie

 • Question 18
  30 seconds
  Q. Wschodnią część państwa Karola Wielkiego otrzymał:
  answer choices
  Ludwik Niemiecki
  Karol Łysy
  Lotar
  Emeryk
 • Question 19
  30 seconds
  Q. Miedzy jakim papieżem i cesarzem doszło do konfliktu o inwestyturę:
  answer choices
  Grzegorzem VII i Henrykiem IV
  Inocentym III i Ottonem I
  Pawłem III i Wilhelmem Orańskim
  Sylwestrem II i Henrykiem Barbarossą
 • Question 20
  30 seconds
  Q. Inwestytura to:
  answer choices
  Nadanie stanowiska kościelnego wraz z majątkiem
  Obrady wyższego duchowieństwa i papieża
  Dogmat o nieomylności papieża
  Modlitwa
 • Question 21
  30 seconds
  Q. Konflikt o inwestyturę zakończył :
  answer choices
  Konkordat wormacki
  Sobór watykański
  Sobór w Konstancji
  Schizma Wschodnia
 • Question 22
  30 seconds
  Q. Gdzie musiał udać się Henryk IV by papież zdjął ekskomunikę
  answer choices
  do Rzymu
  do Canossy
  do Awinionu
  do Mediolanu
 • Question 23
  30 seconds
  Q. Podział kościoła chrześcijańskiego  w 1054 to:
  answer choices
  Schizma wschodnia
  symonia
  kongregacja
  symod
Report Quiz
Join a game