Other

3rd -

5thgrade

Image

PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4

6.8K
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Item manakah yang dikelaskan sebagai liabiliti bukan semasa?
  I   Pinjaman bercagar
  II  Pemiutang
  III Gadai janji
  IV Sewa terakru
  A. I dan II
  B. I dan III
  C. II dan IV
  D. III dan IV
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Yang berikut ialah hasil bukan kendalian bagi sebuah perniagaan, kecuali.......
  A. Jualan barang niaga
  B. Faedah atas simpanan
  C. Dividen atas pelaburan
  D. Untung atas jualan perabot terpakai
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Perniagaan Aki menyewakan sebahagian daripada premisnya kepada Kedai Buku Maniam. Sewa yang diterima daripada Kedai Buku Maniam itu dikategorikan sebagai.....
  A. Untung kasar
  B. Untung bersih
  C. Hasil kendalian perniagaan
  D. Hasil bukan kendalian perniagaan
 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?