Other

3rd -

5th

Image

PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4

7.2K

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Item manakah yang dikelaskan sebagai liabiliti bukan semasa?
  I   Pinjaman bercagar
  II  Pemiutang
  III Gadai janji
  IV Sewa terakru
  A. I dan II
  B. I dan III
  C. II dan IV
  D. III dan IV
 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Yang berikut ialah hasil bukan kendalian bagi sebuah perniagaan, kecuali.......
  A. Jualan barang niaga
  B. Faedah atas simpanan
  C. Dividen atas pelaburan
  D. Untung atas jualan perabot terpakai
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Perniagaan Aki menyewakan sebahagian daripada premisnya kepada Kedai Buku Maniam. Sewa yang diterima daripada Kedai Buku Maniam itu dikategorikan sebagai.....
  A. Untung kasar
  B. Untung bersih
  C. Hasil kendalian perniagaan
  D. Hasil bukan kendalian perniagaan
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags