Computers

8th -

10th

Image

Pemikiran Komputasional

1.9K

15 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Apakah yang dimaksudkan pemikiran komputasional?
  A.  Memberi arahan kepada komputer.
  B.    Berfikir seperti komputer – dalam bentuk perduaan.
  C.  Menggunakan suatu set teknik dan pendekatan untuk membantu penyelesaian masalah.
 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Yang manakah antara berikut adalah contoh teknik leraian?
  A.  Meneka siapakah yang telah menyelesaikan jenayah sebelumnya dengan melihat kepada corak yang pernah terjadi.
  B.   Menyelesaikan masalah jenayah yang kompleks dengan memecahkan masalah kepada beberapa sub bahagian seperti bilakah jenayah berlaku dan adakah saksi kejadian.
  C.  Merujuk kepada jenayah lain yang pernah berlaku.
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Mengapakah kita perlu melihat kepada corak dalam sesuatu masalah?
  A.  Corak lebih memudahkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks.
  B.  Corak menyebabkan kita sukar menyelesaikan masalah yang kompleks.
  C. Kita tidak perlu melihat kepada corak.
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags