Pemikiran Komputasional
3 years ago
teachersiti
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Apakah yang dimaksudkan pemikiran komputasional?
  answer choices
  A.  Memberi arahan kepada komputer.
  B.    Berfikir seperti komputer – dalam bentuk perduaan.
  C.  Menggunakan suatu set teknik dan pendekatan untuk membantu penyelesaian masalah.
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Yang manakah antara berikut adalah contoh teknik leraian?
  answer choices
  A.  Meneka siapakah yang telah menyelesaikan jenayah sebelumnya dengan melihat kepada corak yang pernah terjadi.
  B.   Menyelesaikan masalah jenayah yang kompleks dengan memecahkan masalah kepada beberapa sub bahagian seperti bilakah jenayah berlaku dan adakah saksi kejadian.
  C.  Merujuk kepada jenayah lain yang pernah berlaku.
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Mengapakah kita perlu melihat kepada corak dalam sesuatu masalah?
  answer choices
  A.  Corak lebih memudahkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks.
  B.  Corak menyebabkan kita sukar menyelesaikan masalah yang kompleks.
  C. Kita tidak perlu melihat kepada corak.
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Yang manakah antara berikut mempunyai corak?
  answer choices
  A.  Semua kereta mempunyai tayar.
  B.  Kereta saya berwarna biru.
  C.  Kereta rakan saya mempunyai pemain mp3.
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Apakah yang dimaksudkan dengan model?
  answer choices
  A.  Model adalah perwakilan bagi suatu masalah.
  B.  Model adalah suatu program komputer.
  C.  Model adalah suatu lembaran kerja.
 • Question 6
  30 seconds
  Q. Aplikasi perisian yang dibina bagi memenuhi kehendak pengguna boleh dianggap sebagai komponen penyelesai masalah.         
  answer choices
  BETUL
  SALAH
 • Question 7
  30 seconds
  Q. Pemikiran komputasional tidak mampu menyelesaikan masalah yang rumit dan sukar diselesaikan.
  answer choices
  BETUL
  SALAH
 • Question 8
  30 seconds
  Q. Teknik peniskalaan ialah teknik pemecahan permasalahan yang rumit dan kompleks kepada penyelesaian yang lebih mudah.   
  answer choices
  BETUL
  SALAH
 • Question 9
  30 seconds
  Q. Teknik pengitlakan merupakan proses mengenalpasti corak yang sama dalam permasalahan untuk mempermudahkan jalan penyelesaian
  answer choices
  BETUL
  SALAH
 • Question 10
  30 seconds
  Q. Antara kelemahan teknik leraian adalah sekiranya kita membuat kesilapan dalam pentafsiran sub-masalah, kita akan gagal menyelesaikan permasalahan induk yang utama.
  answer choices
  BETUL
  SALAH
 • Question 11
  30 seconds
  Q. Melalui teknik leraian, kita dapat menyembunyikan maklumat yang tidak relevan dalam menghasilkan kaedah penyelesaian masalah yang terbaik. 
  answer choices
  BETUL
  SALAH
 • Question 12
  30 seconds
  Q. Dengan menggunakan teknik pengecaman corak, para guru dapat mengenalpasti sebab/punca kemerosotan kehadiran para pelajarnya ke sekolah
  answer choices
  BETUL
  SALAH
 • Question 13
  30 seconds
  Q. Hasil daripada pemikiran komputasional, pelajar mampu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dalam rutin kehidupan seharian.       
  answer choices
  BETUL
  SALAH
 • Question 14
  45 seconds
  Q. Pemikiran komputasional ialah satu proses ____________ bagi tujuan menyelesaikan sesuatu masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains _______.
  answer choices
  penelitian, gunaan
  pemikiran, gunaan
  pemikiran, komputer
  penelitian, komputer
 • Question 15
  45 seconds
  Q. Apakah proses yang ke III?
  answer choices
  Sediakan satu model
  Perkara tidak penting ditinggalkan
  Kenal pasti corak yang sama
  Masalah dipecahkan
Report Quiz
Join a game