Computers

KG -

University

Image

ASK T1 (Bab 1 - Konsep Asas Pemikiran Komputasional)

1.1K

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  15 minutes
  1 pt
  Apakah yang anda faham tentang Teknik Leraian (Decomposition)?
  Teknik untuk mengecam persamaan atau perbezaan antara beberapa masalah/cerita/keadaan/situasi.
  Teknik yang mengekstrak atau mengeluarkan maklumat yang penting daripada sesuatu masalah dan membuang maklumat yang tidak penting.
  Teknik yang memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian kecil yang mudah diselesaikan.
  Teknik yang digunakan untuk menentukan ciri kesamaan beberapa jenis masalah bertujuan untuk mendapatkan cara penyelesaian yang sama.
 • 2. Multiple Choice
  15 minutes
  1 pt
  Apakah yang anda faham tentang Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)?
  Teknik untuk mengecam persamaan atau perbezaan antara beberapa masalah/cerita/keadaan/situasi.
  Teknik yang mengekstrak atau mengeluarkan maklumat yang penting daripada sesuatu masalah dan membuang maklumat yang tidak penting.
  Teknik yang memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian kecil yang mudah diselesaikan.
  Teknik yang digunakan untuk menentukan ciri kesamaan beberapa jenis masalah bertujuan untuk mendapatkan cara penyelesaian yang sama.
 • 3. Multiple Choice
  15 minutes
  1 pt
  Apakah yang anda faham tentang Teknik Peniskalaan (Abstraction)?
  Teknik untuk mengecam persamaan atau perbezaan antara beberapa masalah/cerita/keadaan/situasi.
  Teknik yang mengekstrak atau mengeluarkan maklumat yang penting daripada sesuatu masalah dan membuang maklumat yang tidak penting.
  Teknik yang memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian kecil yang mudah diselesaikan.
  Teknik yang digunakan untuk menentukan ciri kesamaan beberapa jenis masalah bertujuan untuk mendapatkan cara penyelesaian yang sama.
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags