ASK T1 (Bab 1 - Konsep Asas Pemikiran Komputasional)
3 years ago
cikgutrah
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (20 questions)Show answers
 • Question 1
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Apakah yang anda faham tentang Teknik Leraian (Decomposition)?
  answer choices
  Teknik untuk mengecam persamaan atau perbezaan antara beberapa masalah/cerita/keadaan/situasi.
  Teknik yang mengekstrak atau mengeluarkan maklumat yang penting daripada sesuatu masalah dan membuang maklumat yang tidak penting.
  Teknik yang memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian kecil yang mudah diselesaikan.
  Teknik yang digunakan untuk menentukan ciri kesamaan beberapa jenis masalah bertujuan untuk mendapatkan cara penyelesaian yang sama.
 • Question 2
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Apakah yang anda faham tentang Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)?
  answer choices
  Teknik untuk mengecam persamaan atau perbezaan antara beberapa masalah/cerita/keadaan/situasi.
  Teknik yang mengekstrak atau mengeluarkan maklumat yang penting daripada sesuatu masalah dan membuang maklumat yang tidak penting.
  Teknik yang memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian kecil yang mudah diselesaikan.
  Teknik yang digunakan untuk menentukan ciri kesamaan beberapa jenis masalah bertujuan untuk mendapatkan cara penyelesaian yang sama.
 • Question 3
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Apakah yang anda faham tentang Teknik Peniskalaan (Abstraction)?
  answer choices
  Teknik untuk mengecam persamaan atau perbezaan antara beberapa masalah/cerita/keadaan/situasi.
  Teknik yang mengekstrak atau mengeluarkan maklumat yang penting daripada sesuatu masalah dan membuang maklumat yang tidak penting.
  Teknik yang memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian kecil yang mudah diselesaikan.
  Teknik yang digunakan untuk menentukan ciri kesamaan beberapa jenis masalah bertujuan untuk mendapatkan cara penyelesaian yang sama.
 • Question 4
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Apakah yang anda faham tentang Teknik Pengitlakan (Generalisation)?
  answer choices
  Teknik untuk mengecam persamaan atau perbezaan antara beberapa masalah/cerita/keadaan/situasi.
  Teknik yang mengekstrak atau mengeluarkan maklumat yang penting daripada sesuatu masalah dan membuang maklumat yang tidak penting.
  Teknik yang memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian kecil yang mudah diselesaikan.
  Teknik yang digunakan untuk menentukan ciri kesamaan beberapa jenis masalah bertujuan untuk mendapatkan cara penyelesaian yang sama.
 • Question 5
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-
  Sebelum membuat karangan, Lina merangka karangannya dahulu untuk setiap perenggan.
  answer choices
  Teknik Leraian (Decomposition)
  Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)
  Teknik Peniskalaan (Abstraction)
  Teknik Pengitlakan (Generalisation)
 • Question 6
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-
  Dalam kedua-dua cerita Cinderella dan Bawang Putih Bawang Merah, watak utama dilayan dengan buruk oleh keluarga tiri. Tetapi, Cinderella mempunyai dua orang kakak tiri manakala Bawang Merah mempunyai seorang kakak tiri.
  answer choices
  Teknik Leraian (Decomposition)
  Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)
  Teknik Peniskalaan (Abstraction)
  Teknik Pengitlakan (Generalisation)
 • Question 7
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-
  Cikgu Leela mengajar cara membuat rumusan daripada petikan yang panjang.
  answer choices
  Teknik Leraian (Decomposition)
  Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)
  Teknik Peniskalaan (Abstraction)
  Teknik Pengitlakan (Generalisation)
 • Question 8
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-
  Hukum matematik untuk mencari luas segi empat tempat ialah panjang darab lebar.
  answer choices
  Teknik Leraian (Decomposition)
  Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)
  Teknik Peniskalaan (Abstraction)
  Teknik Pengitlakan (Generalisation)
 • Question 9
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-
  Cikgu memberikan tugas melabel bahagian-bahagian pokok.
  answer choices
  Teknik Leraian (Decomposition)
  Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)
  Teknik Peniskalaan (Abstraction)
  Teknik Pengitlakan (Generalisation)
 • Question 10
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-
  Dalam peta, bentuk muka bumi yang penting sahaja ditunjukkan.
  answer choices
  Teknik Leraian (Decomposition)
  Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)
  Teknik Peniskalaan (Abstraction)
  Teknik Pengitlakan (Generalisation)
 • Question 11
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-
  Dalam satu soalan matematik berkaitan pecahan, Raina memecahkan soalan kepada beberapa langkah sebelum menyelesaikannya.
  answer choices
  Teknik Leraian (Decomposition)
  Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)
  Teknik Peniskalaan (Abstraction)
  Teknik Pengitlakan (Generalisation)
 • Question 12
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-
  Ketika membaca buku cerita, Kate hanya membaca bahagian rumusan di akhir sekali untuk mendapatkan isi pentingnya.
  answer choices
  Teknik Leraian (Decomposition)
  Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)
  Teknik Peniskalaan (Abstraction)
  Teknik Pengitlakan (Generalisation)
 • Question 13
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-
  Komputer polis boleh mengesan penjenayah dengan menggunakan sistem yang mengenal pasti cap jari.
  answer choices
  Teknik Leraian (Decomposition)
  Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)
  Teknik Peniskalaan (Abstraction)
  Teknik Pengitlakan (Generalisation)
 • Question 14
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-
  Saiful pergi melancong ke negara Jepun dan mendapati kebanyakan rakyat Jepun sungguh ramah mesra.
  answer choices
  Teknik Leraian (Decomposition)
  Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)
  Teknik Peniskalaan (Abstraction)
  Teknik Pengitlakan (Generalisation)
 • Question 15
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-
  Kelas 1 Inovatif hendak merancang membeli barang bagi majlis perpisahan guru kelas mereka.
  answer choices
  Teknik Leraian (Decomposition)
  Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)
  Teknik Peniskalaan (Abstraction)
  Teknik Pengitlakan (Generalisation)
 • Question 16
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk pernyataan berikut:-
  Asfa sedang menjawab soalan peperiksaan Bahasa Inggeris. Dia membaca petikan yang panjang dan menggaris isi penting sahaja.
  answer choices
  Teknik Leraian (Decomposition)
  Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)
  Teknik Peniskalaan (Abstraction)
  Teknik Pengitlakan (Generalisation)
 • Question 17
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Pilih pernyataan Pengitlakan (Generalisation) yang BETUL.
  answer choices
  Semua burung boleh terbang.
  Semua jenis bunga berbau wangi.
  Semua negara mempunyai raja.
  Semua orang akan meninggal dunia pada satu hari nanti.
 • Question 18
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Gambar rajah menunjukkan perhubungan Lim dengan rakan-rakannya di laman sosial. Dengan menggunakan Teknik Leraian (Decomposition), siapakah rakan yang mempunyai hubungan terus dengan Lim?
  answer choices
  Prem, Anand dan Misha.
  Lina dan Ben.
  Deena, Prem, Johan, Eizaz dan Mohamad.
  Deena, Mohamad, Eizaz, Predan Johari
 • Question 19
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Gambar rajah menunjukkan perjalanan Ram untuk ke salah satu destinasinya, A, B, C, dan D. Dalam perjalanannya, dia tidak boleh berpatah balik dan perjalanannya harus menuju ke destinasinya di bahagian kanan. Jika dia bercadang untuk mengambil jalan yang paling panjang untuk melihat bilangan pokok yang terbanyak dalam perjalanannya, dengan menggunakan Teknik Leraian (Decomposition), apakah jalan yang akan diambilnya dan dimanakah dia akan sampai?
  answer choices
  D
  B
  A
  C
 • Question 20
  900 seconds
  Report an issue
  Q. Dengan menggunakan Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition), selesaikan soalan dalam gambar rajah.
  answer choices
  C
  B
  D
  A
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game