Kuiz ASK : Pemikiran Komputasional
3 years ago
ramadansaidin
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
50 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Mengapa kita perlu meleraikan sesuatu masalah yang kompleks?
  answer choices
  Untuk menjadikannya lebih rumit untuk diselesaikan. 
  Untuk mengubah masalah yang ada.
  Untuk menjadikannya lebih mudah untuk diselesaikan.
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Manakah antara berikut contoh leraian?
  answer choices
  Memerhatikan seorang mekanik membaiki sebuah basikal.
  Melihat kepada persamaan di antara basikal yang berbeza.
  Mencari bagaimana basikal berfungsi dengan melihat perincian pada bahagian-bahagian basikal yang berbeza.
 • Question 3
  45 seconds
  Q. Manakah antara berikut contoh leraian?
  answer choices
  Memecahkan masalah dalam menyusun atur jualan kek kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil, seperti siapa yang perlu membuat kek dan bila hendak mengadakan jualan kek.
  Mengambil masalah menghasilkan sebiji kek dan berfikir bagaimana hendak menghasilkan kek yang lebih baik
  Melihat kepada jenis-jenis kek yang berbeza yang boleh dihasilkan.
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Berapa kerap kita leraikan masalah?
  answer choices
  Kita tidak pernah leraikannya, komputer yang melakukannya untuk kita.
  Pada setiap hari, kerap tanpa berfikir mengenainya.
  Kadang-kadang, tetapi kita tidak benar-benar perlukannya.
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Manakah antara yang berikut TIDAK terlibat dalam leraian sesuatu masalah?
  answer choices
  Memikirkan bagaimana masalah itu boleh dibahagikan kepada bahagian yang lebih kecil
  Memikirkan siapa yang boleh membantu menyelesaikan sebahagian daripada sesuatu masalah.
  Menambah lebih banyak bahagian untuk sesuatu masalah, supaya ia menjadi lebih kompleks. 
 • Question 6
  45 seconds
  Q. Manakah antara yang berikut merujuk kepada corak?
  answer choices
  Semua kereta mempunyai roda.
  Kereta saya warna biru.
  Kereta kawan saya mempunyai pemacu MP3.
 • Question 7
  45 seconds
  Q. Manakah antara yang berikut merujuk kepada corak?
  answer choices
  Burung kakak tua ini bewarna biru dan hijau.
  Semua burung kakak tua mempunyai sayap.
  Burung kakak tua saya boleh berkata " Hai kawan"
 • Question 8
  45 seconds
  Q. Manakah antara yang berikut merujuk kepada corak?
  answer choices
  Rumah saya mempunyai taman.
  Rumah saya dan rumah kawan saya mempunyai taman.
  Rumah kawan saya mempunyai taman.
 • Question 9
  45 seconds
  Q. Manakah antara yang berikut TIDAK merujuk kepada corak?
  answer choices
  Semua kucing mempunyai ekor.
  Kucing kami suka bersiar-siar.
  Kucing saya boleh berenang.
 • Question 10
  45 seconds
  Q. Manakah antara yang berikut TIDAK merujuk kepada corak?
  answer choices
  Sesetengah jam mempunyai penggera.
  Sesetengah jam adalah digital.
  Jam ini mempunyai tangan.
 • Question 11
  45 seconds
  Q. Apakah yang berkemungkinan berlaku sekiranya kita tidak mencari corak dalam masalah?
  answer choices
  Penyelesaian yang dibuat mungkin tidak cekap.
  Kita mungkin menyelesaikan masalah dengan tidak betul. 
  Kita mungkin membuat penyelesaian yang tidak betul dan tidak cekap.
 • Question 12
  45 seconds
  Q. Kenapa kita perlu mencari corak dalam permasalahan?
  answer choices
  Melalui corak, masalah yang kompleks lebih mudah untuk diselesaikan.
  Melalui corak, masalah yang kompleks lebih sukar untuk diselesaikan.
  Kita tidak perlu untuk mencari corak dalam sesuatu masalah.
 • Question 13
  45 seconds
  Q. Apakah yang dimaksudkan dengan pengecaman corak?
  answer choices
  Memecahkan masalah yang kompleks kepada pecahan-pecahan yang lebih kecil.
  Membina model daripada corak-corak.
  Mencari kesamaan yang terdapat antara masalah dan dalam masalah
 • Question 14
  45 seconds
  Q. Manakah antara berikut contoh leraian?
  answer choices
  Meneka siapa yang telah menyelesaikan sesuatu jenayah dengan melihat corak yang telah berlaku sebelum ini.
  Menyelesaikan masalah jenayah yang rumit dengan memecahkan kepada bila jenayah itu dilakukan dan adakah terdapat saksi bagi jenayah tersebut
  Melihat kepada jenayah yang berbeza yang berkemungkinan akan dilakukan.
 • Question 15
  30 seconds
  Q. Apakah yang dimaksudkan dengan peniskalaan?
  answer choices
  Proses untuk membuang perincian yang tidak diperlukan.
  Proses untuk membuang ciri-ciri yang tidak diperlukan.
  Proses untuk membuang ciri-ciri dan perincian yang tidak diperlukan.
 • Question 16
  30 seconds
  Q. Apakah yang dimaksudkan dengan model?
  answer choices
  Model adalah perwakilan kepada masalah
  Model merupakan aturcara komputer.
  Model merupakan hamparan.
 • Question 17
  30 seconds
  Q. Manakah antara yang berikut merupakan ciri umum?
  answer choices
  Anjing berlari dengan pantas.
  Anjing ini mempunyai hidung yang basah.
  Anjing ini mempunyai bulu bewarna coklat.
 • Question 18
  30 seconds
  Q. Manakah antara yang berikut merupakan ciri umum?
  answer choices
  Bot ini mempunyai enjin.
  Sesetengah bot mempunyai layar.
  Bot ini bewarna biru.
 • Question 19
  30 seconds
  Q. Manakah antara yang berikut BUKAN merupakan ciri umum?
  answer choices
  Anjing berlari dengan pantas.
  Anjing mempunyai hidung.
  Anjing ini mempunyai bulu bewarna coklat.
 • Question 20
  30 seconds
  Q. Manakah antara yang berikut BUKAN merupakan ciri umum?
  answer choices
  Buku-buku seronok untuk dibaca.
  Buku ini seronok untuk dibaca.
  Buku-buku saya seronok untuk dibaca.
 • Question 21
  30 seconds
  Q. Apabila melukis gambar seekor kucing, ciri-ciri apakah yang perlu diabaikan?
  answer choices
  Kucing berlari dengan pantas.
  Kucing mempunyai kaki.
  Kucing mempunyai hidung.
 • Question 22
  30 seconds
  Q. Untuk melukis sebuah kereta, apakah ciri-ciri yang perlu diketahui?
  answer choices
  Siapakah pemilik kereta.
  Siapakah penjual kereta.
  Adakah ia mempunyai tayar?
 • Question 23
  30 seconds
  Q. Rumah mempunyai dinding, pintu dan penghuni yang tinggal di dalamnya. Berapakah ciri-ciri yang dinyatakan perlu diketahui untuk melukis sebuah rumah?
  answer choices
  Satu
  Dua
  Tiga
 • Question 24
  30 seconds
  Q. Apakah itu leraian?
  answer choices
  pemecahan suatu masalah atau sistem kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil, boleh diurus.
  Menambah perincian, untuk menjadikan masalah lebih kompleks.
  Mengabaikan perincian yang tidak perlu dalam sesuatu masalah.
 • Question 25
  30 seconds
  Q. Apakah yang dimaksudkan pemikiran komputasional?
  answer choices
  A.  Memberi arahan kepada komputer.
  B.    Berfikir seperti komputer – dalam bentuk perduaan.
  C.  Menggunakan suatu set teknik dan pendekatan untuk membantu penyelesaian masalah.
 • Question 26
  45 seconds
  Q. Pemikiran komputasional ialah satu proses ____________ bagi tujuan menyelesaikan sesuatu masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains _______.
  answer choices
  penelitian, gunaan
  pemikiran, gunaan
  pemikiran, komputer
  penelitian, komputer
 • Question 27
  30 seconds
  Q. Hasil daripada pemikiran komputasional, pelajar mampu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dalam rutin kehidupan seharian.       
  answer choices
  BETUL
  SALAH
 • Question 28
  30 seconds
  Q. Mengapa kita perlu berfikir secara komputasional?
  answer choices
  Untuk membantu kita membuat aturcara
  Untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih mudah
  Untuk membantu kita berfikir seperti komputer
 • Question 29
  30 seconds
  Q. Antara berikut yang manakah BUKAN teknik pemikiran komputasional?
  answer choices
  Leraian
  Pengecaman Corak
  Pengekodan
  Pengitlakan
 • Question 30
  30 seconds
  Q. Apakah pengecaman corak?
  answer choices
  Memecahkan masalah yang kompleks kepada masalah yang lebih kecil
  Membina model daripada corak-corak
  Mencari persamaan dalam kalangan masalah
 • Question 31
  30 seconds
  Q. Mengapa kita perlu membuat pengecaman corak dalam suatu masalah?
  answer choices
  corak dapat memudahkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks
  corak menjadikan suatu masalah kompleks lebih sukar
  kita tidak perlu melihat kepada corak
 • Question 32
  30 seconds
  Q. Apakah teknik leraian?
  answer choices
  Menambah perincian untuk menjadikan masalah lebih kompleks 
  Memecahkan masalah kompleks kepada bahagian yang lebih kecil dan terurus
  Mengabaikan perkara yang tidak penting dalam suatu masalah
 • Question 33
  30 seconds
  Q. Apakah peniskalaan?
  answer choices
  Proses menapis perkara-perkara yang tidak perlu
  proses menapis ciri-ciri yang tidak relevan
  proses menapis ciri-ciri tidak relevan dan perkara-perkara tidak perlu
 • Question 34
  30 seconds
  Q. Apakah pengitlakan?
  answer choices
  pengitlakan ialah proses untuk kita mencari penyelesaian sesuatu masalah
  pengitlakan ialah proses memecahkan masalah
  pengitlakan ialah proses membolehkan kita memastikan penyelesaian kita adalah tepat
 • Question 35
  30 seconds
  Q. Satu cara yang logik untuk menyelesaikan masalah. Jika langkah-langkah yang anda ambil untuk menyelesaikan masalah itu mengikut algoritma, maka langkah-langkah ini boleh digunakan semula dan disesuaikan untuk menyelesaikan masalah yang sama pada masa hadapan.
  answer choices
  Teknik Leraian
  Teknik Pengecaman Corak
  Teknik Peniskalaan
  Teknik Pengitlakan
 • Question 36
  30 seconds
  Q. Dalam masalah penyediaan sandwich, mengenalpasti pola seperti jenis roti, bahan untuk inti dan masa penyediaan adalah berkaitan dengan teknik:
  answer choices
  Leraian
  Pengecaman Corak
  Peniskalaan
  Pengitlakan
 • Question 37
  30 seconds
  Q. Memilih maklumat yang penting dari masalah yang dikemukakan, mengabaikan butir-butir tertentu yang tidak penting.
  answer choices
  Teknik Leraian
  Teknik Pengecaman Corak
  Teknik Peniskalaan
  Teknik Pengitlakan
 • Question 38
  30 seconds
  Q. Manakah antara yang berikut, contoh pemikiran komputasional?
  answer choices
  Merancang sendiri laluan (jalan), apabila hendak berjumpa dengan rakan
  Apabila hendak berjumpa dengan rakan, cari mereka disekitar sehingga berjumpa dengan mereka.
  Apabila hendak berjumpa rakan, bertanyakan kepada ibu bapa untuk merancang laluan (jalan) kepada kamu.
 • Question 39
  45 seconds
  Q. Manakah antara yang berikut, BUKAN contoh pemikiran komputasional?
  answer choices
  Merancang apa yang hendak dikumpul dan di mana jalan keluar untuk menamatkan sesuatu peringkat (level) permainan video.
  Merancang untuk mengatasi musuh anda dalam sesuatu peringkat (level) permainan video.
  Secara kebetulan telah menamatkan sesuatu peringkat (level) permainan video.
 • Question 40
  30 seconds
  Q. Apakah yang dimaksudkan dengan masalah kompleks?
  answer choices
  Masalah adalah sesuatu yang sukar diselesaikan.
  Masalah adalah sesuatu yang sukar difahami.
  Masalah adalah sesuatu yang sukar diselesaikan atau difahami.
 • Question 41
  30 seconds
  Q. "Teknik pemikiran komputasional ini memecahkan masalah kepada bahagian yang lebih kecil"
  Pernyataan ini merujuk kepada
  answer choices
  Teknik Leraian
  Pengecaman Corak
  Peniskalaan
  Algoritma
 • Question 42
  30 seconds
  Q. "Teknik pemikiran komputasional ini mencari persamaan antara masalah dan dalam masalah"
  Pernyataan ini merujuk kepada
  answer choices
  Teknik Leraian
  Pengecaman Corak
  Peniskalaan
  Algoritma
 • Question 43
  30 seconds
  Q. "Teknik pemikiran komputasional ini mengasingkan ciri umum dengan ciri spesifik"
  Pernyataan ini merujuk kepada
  answer choices
  Teknik Leraian
  Pengecaman Corak
  Peniskalaan
  Algoritma
 • Question 44
  30 seconds
  Q. Mengapakah kita perlu melihat kepada corak dalam sesuatu masalah?
  answer choices
  A.  Corak lebih memudahkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks.
  B.  Corak menyebabkan kita sukar menyelesaikan masalah yang kompleks.
  C. Kita tidak perlu melihat kepada corak.
 • Question 45
  30 seconds
  Q. Apakah yang dimaksudkan dengan model?
  answer choices
  A.  Model adalah perwakilan bagi suatu masalah.
  B.  Model adalah suatu program komputer.
  C.  Model adalah suatu lembaran kerja.
 • Question 46
  30 seconds
  Q. Apakah kepentingan teknik leraian?
  answer choices
  Memberikan hasil penyelesaian yang sama bagi beberapa masalah
  Masalah yang dipecahkan dapat dianalisa dengan lebih terperinci
  Jika terdapat banyak pola sepunya, masalah lebih mudah diselesaikan
  Membolehkan kita mereka idea secara umum
 • Question 47
  30 seconds
  Q. Untuk melukis sebuah kereta, apakah ciri-ciri yang perlu diketahui?
  answer choices
  Siapakah pemilik kereta.
  Siapakah penjual kereta.
  Adakah ia mempunyai tayar?
 • Question 48
  30 seconds
  Q. Teknik ________ melibatkan pembinaan model berbentuk formula,teknik,peraturan dan langkah-langkah bagi masalah yang diselesaikan.
  answer choices
  pengitlakan
  pengecaman corak
  peniskalaan
  leraian
 • Question 49
  20 seconds
  Q.

  Antara berikut, manakah aspek tidak penting dalam membuat kek?

  answer choices

  Bahan-bahan membuat kek

  Masa untuk membakar kek

  Jenama ketuhar yang digunakan

  Kemahiran membuat kek

 • Question 50
  30 seconds
  Q. Pemikiran komputasional tidak mampu menyelesaikan masalah yang rumit dan sukar diselesaikan.
  answer choices
  BETUL
  SALAH
Report Quiz
Join a game