Pemikiran Komputasional
3 years ago
amizahamzah
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
17 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Apakah pemikiran komputasional?
  answer choices
  Memberi arahan kepada komputer
  Berfikir seperti komputer - dalam binari
  Menggunakan satu set teknik dan pendekatan untuk membantu menyelesaikan masalah
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Mengapa kita perlu berfikir secara komputasional?
  answer choices
  Untuk membantu kita membuat aturcara
  Untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih mudah
  Untuk membantu kita berfikir seperti komputer
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Mengapa kita perlu mempunyai Pemikiran Komputasional?
  answer choices
  Supaya tidak dapat membantu anda memahami mata pelajaran dengan lebih baik
  Supaya tidak mempunyai semangat berkerjasama yang utuh
  Untuk menyelesaikan masalah dengan tidak sistematik
  Untuk menjadi seorang pencipta yang hebat
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Antara berikut yang manakah BUKAN teknik pemikiran komputasional?
  answer choices
  Leraian
  Pengecaman Corak
  Pengekodan
  Pengitlakan
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Antara berikut yang manakah merupakan contoh berfikir secara komputasional?
  answer choices
  Membuat perancangan laluan anda untuk bertemu rakan.
  Apabila hendak bertemu rakan, berkeliaran di sekitar sehingga anda mencari mereka
  Apabila hendak bertemu rakan, meminta ibu bapa untuk merancang laluan untuk anda
 • Question 6
  30 seconds
  Q. Antara berikut yang manakah BUKAN contoh pemikiran komputasional?
  answer choices
  Merancang apa yang perlu dikumpul dan di mana hendak keluar untuk melengkapkan satu level video game
  Merancang bagaimana untuk mengatasi musuh dalam level video game
  Dengan tidak sengaja melengkapkan satu level video game
 • Question 7
  30 seconds
  Q. Yang manakah antara teknik pemikiran komputational yang melibatkan pemecahan masalah kepada bahagian-bahagian yang kecil?
  answer choices
  Leraian
  Peniskalaan
  Algoritma
  Pengecaman Corak
 • Question 8
  30 seconds
  Q. Bagi mencipta satu program komputer yang berjaya, berapakah teknik pemikiran komputational yang biasa diperlukan?
  answer choices
  Dua
  Tiga
  Empat
  Enam
 • Question 9
  30 seconds
  Q. Apakah teknik leraian?
  answer choices
  Menambah perincian untuk menjadikan masalah lebih kompleks 
  Memecahkan masalah kompleks kepada bahagian yang lebih kecil dan terurus
  Mengabaikan perkara yang tidak penting dalam suatu masalah
 • Question 10
  30 seconds
  Q. Yang manakah antara berikut merupakan contoh leraian?
  answer choices
  Melihat seorang mekanik membaiki sebuah basikal
  Melihat persamaan antara basikal-basikal yang berbeza.
  Mencari bagaimana basikal bekerja dengan melihat secara terperinci pada bahagian-bahagian yang berbeza yang membentuk basikal
 • Question 11
  30 seconds
  Q. Apakah pengecaman corak?
  answer choices
  Memecahkan masalah yang kompleks kepada masalah yang lebih kecil
  Membina model daripada corak-corak
  Mencari persamaan dalam kalangan masalah
 • Question 12
  30 seconds
  Q. Mengapa kita perlu membuat pengecaman corak dalam suatu masalah?
  answer choices
  corak dapat memudahkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks
  corak menjadikan suatu masalah kompleks lebih sukar
  kita tidak perlu melihat kepada corak
 • Question 13
  30 seconds
  Q. Yang manakah antara berikut mengandungi corak?
  answer choices
  Semua kereta mempunyai tayar
  Kereta saya berwarna biru
  Kereta kawan saya mempunyai pemain MP3
 • Question 14
  30 seconds
  Q. Yang manakah antara berikut mengandungi corak?
  answer choices
  Burung kakak tua itu berwarna biru dan hijau
  Semua burung kakak tua mempunyai sayap
  Burung kakak tua saya boleh berkata "Hello, boys!"
 • Question 15
  30 seconds
  Q. Apakah peniskalaan?
  answer choices
  Proses menapis perkara-perkara yang tidak perlu
  proses menapis ciri-ciri yang tidak relevan
  proses menapis ciri-ciri tidak relevan dan perkara-perkara tidak perlu
 • Question 16
  30 seconds
  Q. Apakah pengitlakan?
  answer choices
  pengitlakan ialah proses untuk kita mencari penyelesaian sesuatu masalah
  pengitlakan ialah proses memecahkan masalah
  pengitlakan ialah proses membolehkan kita memastikan penyelesaian kita adalah tepat
 • Question 17
  30 seconds
  Q. Antara berikut yang manakah TIDAK benar tentang pengitlakan?
  answer choices
  menggunakan modul atau rumus matematik yang tidak terbukti boleh digunapakai
  kaedah penyelesaian yang telah terbukti boleh digunapakai bagi masalah yang hampir sama
  kaedah yang cepat dan mudah menggunakan pengkaedahan mantap dan telah terbukti
Report Quiz
Join a game