Computers

7th

Image

Pemikiran Komputasional

742

17 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Apakah pemikiran komputasional?
  Memberi arahan kepada komputer
  Berfikir seperti komputer - dalam binari
  Menggunakan satu set teknik dan pendekatan untuk membantu menyelesaikan masalah
 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Mengapa kita perlu berfikir secara komputasional?
  Untuk membantu kita membuat aturcara
  Untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih mudah
  Untuk membantu kita berfikir seperti komputer
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Mengapa kita perlu mempunyai Pemikiran Komputasional?
  Supaya tidak dapat membantu anda memahami mata pelajaran dengan lebih baik
  Supaya tidak mempunyai semangat berkerjasama yang utuh
  Untuk menyelesaikan masalah dengan tidak sistematik
  Untuk menjadi seorang pencipta yang hebat
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags