Човекът и обществото
3 years ago
lilim
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
13 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q. За кое от дадените долу понятия важи следното определение: Название на знатни българи, които помагали на хана в управлението и притежавали имения и власт.
  answer choices
  боляри
  кесари
  императори
 • Question 2
  60 seconds
  Q. Кой владетел получава титлата кесар от византийския император Юстиниян II?
  answer choices
  хан Тервел
  хан Омуртаг
  хан Крум
 • Question 3
  60 seconds
  Q. През коя година е битката при Върбишкия проход?
  answer choices
  811
  681
  716
 • Question 4
  60 seconds
  Q.  По времето на кой владетел е битката при Върбишкия проход?
  answer choices
  хан Омуртаг
  хан Крум
  хан Тервел
 • Question 5
  60 seconds
  Q. Кой владетел сключва 30 годишен мир с Византия?
  answer choices
  хан Крум
  хан Тервел
  хан Омуртаг
 • Question 6
  60 seconds
  Q. Кой владетел възстановява опожарената от император Никифор I столица Плиска?
  answer choices
  хан Крум
  хан Тервел
  хан Омуртаг
 • Question 7
  60 seconds
  Q.  Кой владетел разгромява арабите при Константинопол?
  answer choices
  хан Крум
  хан Тервел
  хан Омуртаг
 • Question 8
  60 seconds
  Q.  Кой владетел създава първите писани закони в държавата ни?
  answer choices
  хан Омуртаг
  хан Тервел
  хан Крум
 • Question 9
  60 seconds
  Q. Кой владетел намалил властта на славянските князе и разделил държавата на области, управлявани от назначавани от него боляри?
  answer choices
  хан Крум
  хан Омуртаг
  хан Тервел
 • Question 10
  60 seconds
  Q. По времето на кой владетел на различни места били издигнати каменни колони с различни надписи върху тях?
  answer choices
  хан Крум
  хан Омуртаг
  хан Тервел
 • Question 11
  60 seconds
  Q. Кой български владетел наредил да изсекат Мадарския конник- огромен скален релеф ?
  answer choices
  хан Крум
  хан Омуртаг
  хан Тервел
 • Question 12
  60 seconds
  Q. Кой български владетел завладява земите на аварите, Сердика и долината на река Струма?
  answer choices
  хан Омуртаг
  хан Крум
  хан Тервел
 • Question 13
  60 seconds
  Q. Един византийски владетел виждайки, че са оградени отвсякъде от български войски, възкликва: "И крилати да станем, никой да не се надява, че ще избегнем гибелта". По времето на кой български владетел е станало това?
  answer choices
  хан Крум
  хан Тервел
  хан Омуртаг
Report Quiz
Join a game