Computers

4th -

5th

Image

ALGORITMA

344

7 questions

 • 1. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt
  Apakah yang dimaksudkan dengan algoritma?
  Algoritma merupakan satu jujukan langkah-langkah yang perlu diikut bagi menghasilkan penyelesaian kepada sesuatu masalah.
  Algoritma merupakan satu penyelesaian maslah 
  Algoritma  merupakan langkah penting dalam penyelesaian masalah
  Algoritma merupakan sesuatu yang perlu dibuat dalam menyelesaikan masalah
 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Antara berikut berapakah fasa yang terdapat dalam penyelesaian masalah?
  6
  5
  4
  3
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Terdapat dua kaedah dalam penyelesaian masalah. Antara berikut yang manakah padanan yang betul mengenai kaedah penyelesaian masalah?
  Pseudokod dan menganalisis masalah
  Mereka bentuk penyelesaian masalah dan memahami apa yang diperlukakan oleh masalah
  Carta alir dan pseudokod
  Carta alir dan menganalisi masalah
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags