Mathematics

1st -

10thgrade

Image

SET

1.3K
plays

10 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt
  Sesuatu set boleh ditulis dengan cara perihalan atau tanda kurung [ ] dan dilabel dengan huruf besar seperti A,B,C...
  Betul
  Salah
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  A ialah set nombor perdana kurang daripada 20
  A = { 2,3,5,7,11,13,15,17,19 }
  A = { 2,3,5,7,9,11,13,15,17 } 
  A = { 2,3,5,7,11,13,17,19 }
  A = { 2,3,5,7,13,15,17,19 }
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Set huruf dalam perkataan STATISTIK boleh ditulis sebagai 
  B = { s,t,a,t,i,s,t,i,k }
  B = { s,t,a,i,k }
  B = { S,T,A,T,I,S,T,I,K }
  B = { S,T,A,I,K }
 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?