Kaantasan ng Pang-uri
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Napakaganda ng mga banderitas sa mga daan tuwing Pista ng Senyor Sto. Nino!
  answer choices
  lantay
  pahambing
  pasukdol
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Magandang asal ang paggamit ng “po” at “opo” sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda sa iyo.
  answer choices
  lantay
  pahambing
  pasukdol
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Ang buhok ni Katrina ay mas mahaba kaysa buhok ni Sarah.
  answer choices
  lantay
  pahambing
  pasukdol
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Di-gaanong mabigat ang dalang bag ni Joshua.
  answer choices
  lantay
  pahambing
  pasukdol
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Ang galing-galing ng mga mananayaw na napanood namin!
  answer choices
  lantay
  pahambing
  pasukdol
 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Huwag kayong pumunta sa lugar na mapanganib.

  answer choices

  lantay

  pahambing

  pasukdol

 • Question 7
  30 seconds
  Q. Ubod ng hirap ang trabaho ng isang manggagawa sa pabrikang ito.
  answer choices
  lantay
  pahambing
  pasukdol
 • Question 8
  30 seconds
  Q. Magsintanda ang lolo ni Jose at lolo ni Pedro.
  answer choices
  lantay
  pahambing
  pasukdol
 • Question 9
  30 seconds
  Q. Ang pamayanan sa tabing-dagat ay payapa.
  answer choices
  lantay
  pahambing
  pasukdol
 • Question 10
  30 seconds
  Q. Si Jason ang pinakamatangkad na anak ni Ginang Rosario.
  answer choices
  lantay
  pahambing
  pasukdol
 • Question 11
  30 seconds
  Q.  Ibigay mo ang makapal na aklat kay Ginoong Reyes.
  answer choices
  lantay
  pahambing
  pasukdol
 • Question 12
  30 seconds
  Q.  Ibigay mo ang makapal na aklat kay Ginoong Reyes.
  answer choices
  lantay
  pahambing
  pasukdol
 • Question 13
  30 seconds
  Q. Kay bait-bait ng mga kasambahay ni Ginang Raymundo!
  answer choices
  lantay
  pahambing
  pasukdol
 • Question 14
  30 seconds
  Q.  Si Juan ay singkupad ng pagong.
  answer choices
  lantay
  pahambing
  pasukdol
 • Question 15
  30 seconds
  Q. Bukod-tangi ang talento ni Juan Luna.
  answer choices
  lantay
  pahambing
  pasukdol
Report Quiz
Join a game