History

3rdgrade

Image

Europa po Kongresie Wiedeńskim

user

170
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  KTÓRE PAŃSTWO NIE NALEŻAŁO DO TWÓRCÓW ŚWIĘTEGO PRZYMIERZA
  ROSJA
  FRANCJA
  PRUSY 
  AUSTRIA
 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  CZYM SIE NIE ZAJMOWAŁO ŚWIĘTE PRZYMIERZE
  UTRZYMANIEM PORZADKU POLITYCZNEGO W EUROPIE
  TŁUMIENIEM  RUCHÓW SPOŁECZNYCH I NARODOWYCH
  OBRONA POSTANOWIEŃ KONGRESU WIEDEŃSKIEGO
  ROZSZERZANIEM WPŁYWÓW ŚWIĘTEGO PRZYMIERZA NA INNE KONTYNENTY
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  POROZUMIENIE ZNANE POD NAZWA ŚWIĘTE PRZYMIERZE PODPISANO:
  WE WRZEŚNIU 1815 R
  WE WRZEŚNIU 1814
  W MAJU 1815 R
  W MAJU 1814 R
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?