Henryk Sławik (1894-1944)
3 years ago
joannapbw
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q. Gdzie urodził się Henryk Sławik?
  answer choices
  Poznań
  Wieś Szeroka
  Warszawa
  Katowice
 • Question 2
  120 seconds
  Q. Jakim językiem posługiwał się biegle po skończeniu szkoły ludowej?
  answer choices
  rosyjskim
  angielskim
  czeskim
  niemieckim
 • Question 3
  120 seconds
  Q. Do jakiej partii politycznej wstąpił po zakończeniu I Wojny Światowej?
  answer choices
  Polska Partia Socjalistyczna Górnego Śląska
  Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji
  Narodowe Stronnictwo Robotników
  Narodowa Partia Robotnicza
 • Question 4
  120 seconds
  Q. W jakich powstaniach brał udział Henryk Sławik?
  answer choices
  Powstanie chochołowskie (1846)
  Powstanie leskie (1932)
  Powstania Śląskie (1919-1921)
  Powstanie czortkowskie (1940)
 • Question 5
  120 seconds
  Q. Henryk Sławik został członkiem Rady Miasta...
  answer choices
  Bytomia
  Katowic
  Chorzowa
  Siemianowic Śląskich
 • Question 6
  120 seconds
  Q. Dziennikarzem oraz redaktorem jakiego pisma był H. Sławik?
  answer choices
  Gazeta Robotnicza
  Wieczór
  Robotnik
  Monitor Polski
 • Question 7
  120 seconds
  Q. Henryk Sławik został prezesem Syndykatu...
  answer choices
  Kulturalno-Oświatowego Młodzieży Wiejskiej
  Polskich Partii Socjalistycznych
  Dziennikarzy Polskich Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego
  Libertariańskiej Młodzieżówki
 • Question 8
  120 seconds
  Q. Dlaczego Henryk Sławik wyjechał z Górnego Śląska po rozpoczęciu II Wojny Światowej?
  answer choices
  Jego nazwisko wpisano do Specjalnej Księgi Gończej
  Otrzymał zaproszenie od znajomego dziennikarza
  Starał się o pracę w Paryżu
  Został oddelegowany przez PPS do pomocy robotnikom
 • Question 9
  120 seconds
  Q. W jakim kraju znalazł schronienie?
  answer choices
  Grecja
  Wielka Brytania
  Węgry
  Czechy
 • Question 10
  120 seconds
  Q. Kto to był József Antall (senior)?
  answer choices
  niemiecki szpieg, który pomógł Sławikowi
  urzędnik Ministerstwa Spraw  Wewnętrznych Węgier
  prymas Węgier
  dziennikarz węgierski
 • Question 11
  120 seconds
  Q. Co przeszkadzało H. Sławikowi w obozie uchodźców pod Miszkolcem?
  answer choices
  brak kontaktów z ludnością węgierską
  brak możliwości pracy i nauki
  brak funduszy na zabawy okolicznościowe
  mało miejsca dla rodzin wielodzietnych
 • Question 12
  120 seconds
  Q. Organizacja utworzona w październiku 1939 r. na Węgrzech, której przewodniczącym został Sławik
  answer choices
  Węgierski Komitet Narodowy
  Komitet Regionów Zwolenników Pokoju
  Polska Organizacja Pomocy Wszelakiej
  Komitet Obywatelski do Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami
 • Question 13
  120 seconds
  Q. Co było celem działalności Komitetu Obywatelskiego do Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami?
  answer choices
  tworzenie Polskiego Rządu Tymczasowego na Węgrzech
  niesienie pomocy przy przedostawaniu się z Węgier na Zachód
  doradztwo rządowi Węgier w sprawach militarnych
  zbieranie datków dla Polaków w Ojczyźnie
 • Question 14
  120 seconds
  Q. Oficjalna nazwa sierocińca dla dzieci żydowskich w Vác pod Budapesztem
  answer choices
  Dom Sierot Polskich Oficerów
  Sanatorium pod wezwaniem św. Katarzyny
  Sierociniec Sióstr Elżbietanek
  Dom Pokoju
 • Question 15
  120 seconds
  Q. Oficjalna liczba osób pochodzenia żydowskiego uratowanych przez H. Sławika i J. Antalla
  answer choices
  5 tys
  30 tys
  2 tys
  1,5 tys
 • Question 16
  120 seconds
  Q. Jak nazywał się współpracownik pochodzenia żydowskiego, który pomagał Sławikowi?
  answer choices
  Maurycy Kohn
  Henryk Zvi Zimmermann
  Dr Herman Ulbricht
  Henryk Lajtner
 • Question 17
  120 seconds
  Q. Co było powodem aresztowania Henryka Sławika przez hitlerowców w lipcu 1944?
  answer choices
  kolaboracja jednego z uchodźców z okupantem
  wpadka podczas przerzutu broni
  poddanie się po wkroczeniu hitlerowców na teren Węgier
  pobyt w szpitalu po postrzale
 • Question 18
  120 seconds
  Q. Do jakiego obozu koncentracyjnego trafił Henryk Sławik?
  answer choices
  KL Dachau
  KL Auschwitz-Birkenau
  KL Mauthausen-Gusen
  KL Treblinka
 • Question 19
  120 seconds
  Q. Nagroda pośmiertna dla H. Sławika i J. Antalla za pomoc w ratowaniu żydowskich uchodźców
  answer choices
  Medal Honorowy Stowarzyszenia Żydów Polskich
  Nagroda im. Ireny Sendlerowej
  Nagroda Międzynarodowego Czerwonego Krzyża
  Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 • Question 20
  120 seconds
  Q. Jak nazywa się Stowarzyszenie powstałe dla upamiętnienia Henryka Sławika?
  answer choices
  Henryk Sławik - Pamięć i Dzieło
  Henryk Sławik - zapomniany bohater trzech narodów
  Henryk Sławik – polski Wallenberg
  Stowarzyszenie Pamięci Henryka Sławika
Report Quiz
Join a game