Tadeusz Kantor (1915-1990)
3 years ago
joannapbw
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
35 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q. Gdzie urodził się Tadeusz Kantor?
  answer choices
  Wielopole Skarzyńskie
  Kraków
  Warszawa
  Tarnów
 • Question 2
  120 seconds
  Q. Kim był ojciec Tadeusza - Marian Kantor-Mirski?
  answer choices
  pastorem
  badaczem Zagłębia Dąbrowskiego
  aktorem
  reżyserem
 • Question 3
  120 seconds
  Q. Jak miała na imię starsza siostra Tadeusza?
  answer choices
  Katarzyna
  Nina
  Zofia
  Adela
 • Question 4
  120 seconds
  Q. Na jakiej krakowskiej uczelni Tadeusz rozpoczął studia (1934)?
  answer choices
  Uniwersytet Jagielloński
  Akademia Sztuk Pięknych
  Uniwersytet Śląski
  Akademia Ekonomiczna
 • Question 5
  120 seconds
  Q. Jaki wybitny scenograf kształcił Tadeusza w krakowskiej ASP?
  answer choices
  Stanisław Moniuszko
  Stanisław Wyspiański
  Karol Frycz
  Szymon Kobyliński
 • Question 6
  120 seconds
  Q. W jaki sposób Kantor zarabia podczas II Wojny Światowej?
  answer choices
  sprzedaje gazety
  jest kelnerem
  jest malarzem pokojowym
  jest murarzem
 • Question 7
  120 seconds
  Q. Kim była Ewa Jurkiewicz?
  answer choices
  pierwszą żoną Kantora
  siostrą Kantora
  dyrektorem teatru
  szpiegiem UB
 • Question 8
  120 seconds
  Q. W jakim mieście Tadeusz uczęszcza do gimnazjum?
  answer choices
  we Lwowie
  w Tarnowie
  w Warszawie
  w Lublinie
 • Question 9
  120 seconds
  Q. W jakim obozie zagłady zginął ojciec Tadeusza (1942)?
  answer choices
  Majdanek
  Treblinka
  Bełżec
  Auschwitz-Birkenau
 • Question 10
  120 seconds
  Q. Jaką nazwę nosił podziemny teatr Kantora?
  answer choices
  Teatr w Suterenie
  Teatr Niezależny
  Teatr Śmierci
  Teatr Mały
 • Question 11
  120 seconds
  Q. Co Tadeusz studiował u profesora Karola Frycza? (lata 30)
  answer choices
  malarstwo dekoracyjne i teatralne
  scenopisarstwo
  reżyserię
  aktorstwo
 • Question 12
  120 seconds
  Q. W jakiej krakowskiej szkole Kantor objął stanowisko profesorskie?
  answer choices
  Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych
  Wyższa Szkoła Biznesu
  Wyższa Szkoła Techniczna
  Wyższa Szkoła Handlowa
 • Question 13
  120 seconds
  Q. W jakim teatrze Kantor podjął pracę po zakończeniu II Wojny Światowej (1945)?
  answer choices
  Stary Teatr w Krakowie
  Teatr Narodowy w Warszawie
  Teatr Mały w Tychach
  Teatr Współczesny w Szczecinie
 • Question 14
  120 seconds
  Q. Jak się nazywała druga żona Kantora?
  answer choices
  Dagna Przybyszewska
  Maria Bunin
  Jadwiga Mikołajczykówna
  Maria Stangret
 • Question 15
  120 seconds
  Q. Przeciwko jakiemu kierunkowi w sztuce protestował Kantor? (1955)
  answer choices
  Gotyk
  Secesja
  Kubizm
  Socrealizm
 • Question 16
  120 seconds
  Q. Podczas próby jakiego spektaklu zmarł Kantor? (8.12.1990)
  answer choices
  Dziś są moje urodziny
  Wielopole, Wielopole
  Wariat i zakonnica
  Umarła Klasa
 • Question 17
  120 seconds
  Q. Jak nazywała się wystawa malarzy protestujących przeciwko socrealizmowi? (1955)
  answer choices
  Cricotage
  Wystawa 9 Malarzy
  Antysocrealizm
  Cambriolage
 • Question 18
  120 seconds
  Q. Jaki repertuar wystawiał Teatr Niezależny Kantora podczas II Wojny Światowej?
  answer choices
  repertuar narodowy
  komedie
  sztuki Szekspira
  pantomimę
 • Question 19
  120 seconds
  Q. Jak nazywał się teatr stworzony przez Kantora w 1955r.?
  answer choices
  Cricot2
  Rampa
  Buffo
  Comoedia
 • Question 20
  120 seconds
  Q. Traktowanie aktorów na równi z przedmiotami i pozbawienie ich cech indywidualnych to…
  answer choices
  Epigramat
  Teatr alegoryczny
  Teatr informel
  Misterium
 • Question 21
  120 seconds
  Q. Sztuka Informel to inaczej sztuka...
  answer choices
  formalna
  informująca
  bezkształtna
  bezwładna
 • Question 22
  120 seconds
  Q. Teatr zerowy oznacza…
  answer choices
  brak dekoracji na scenie
  teatr pozbawiony akcji
  brak aktorów
  sztuki są grane o północy
 • Question 23
  120 seconds
  Q. Jaka organizacja artystyczna miała siedzibę w Pałacu Krzysztofory?
  answer choices
  Grupa Wrocławska 2
  Grupa Warszawska 2
  Grupa Łódzka 2
  Grupa Krakowska 2
 • Question 24
  120 seconds
  Q. W jakim teatrze motywem przewodnim przedstawień jest śmierć, przemijanie, pamięć?
  answer choices
  teatr alegoryczny
  teatr metaforyczny
  teatr śmierci
  teatr zerowy
 • Question 25
  120 seconds
  Q. Cricotage i Linia podziału (1965) to pierwsze polskie…
  answer choices
  Happeningi
  Filmy dokumentalne
  Obrazy Kantora
  Sztuki teatralne
 • Question 26
  120 seconds
  Q. Co było najważniejsze w sztuce konceptualnej (koncept)?
  answer choices
  idea
  przedmiot
  człowiek
  otoczenie
 • Question 27
  120 seconds
  Q. Sztuka współczesna związana z opakowywaniem, zasłanianiem to…
  answer choices
  kolaż
  ambalaż
  szkic
  akwarela
 • Question 28
  120 seconds
  Q. Jaka sztuka Witkacego zapoczątkowała działalność Teatru Cricot 2 (1956)?
  answer choices
  Kurka wodna
  Mątwa
  Wariat i zakonnica
  Umarła klasa
 • Question 29
  120 seconds
  Q. Z inicjatywy Kantora powstała Galeria…
  answer choices
  Krzysztofory
  Galena
  Krakowska
  w Łazienkach
 • Question 30
  120 seconds
  Q. Do jakiego nurtu sztuki należy taszyzm? (promowany przez Kantora)
  answer choices
  Impresjonizm
  Romantyzm
  Abstrakcjonizm
  Klasycyzm
 • Question 31
  120 seconds
  Q. W jakim włoskim mieście powstał Ośrodek Teatru Cricot 2?
  answer choices
  Kopenhaga
  Dover
  Lyon
  Florencja
 • Question 32
  120 seconds
  Q. Nurt w sztuce, gdzie pokazuje się przedmioty, ludzi itp. w naturalnych wymiarach to…
  answer choices
  maksymalizm
  romantyzm
  figuratywizm
  gigantyzm
 • Question 33
  120 seconds
  Q. Obraz złożony z gotowych, niepotrzebnych przedmiotów, trójwymiarowa odmiana kolażu to…
  answer choices
  asamblaż
  fresk
  graffiti
  miniatura
 • Question 34
  120 seconds
  Q. Najbardziej spektakularny, czteroczęściowy happening Kantora (1967), nosi nazwę…
  answer choices
  Performance
  Flash Mob
  Panoramiczny happening morski
  Cricotage
 • Question 35
  120 seconds
  Q. Najwyższe francuskie odznaczenie państwowe przyznane Kantorowi to…
  answer choices
  Legia Honorowa
  Krzyż Walecznych
  Krzyż Wojskowy
  Virtuti Militari
Report Quiz
Join a game