Historia pisma, książek i bibliotek
3 years ago
joannapbw
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
51 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q. Jak nazywał się twórca ruchomej czcionki drukarskiej?
  answer choices
  Jan Łaski
  Jan Tarnowski
  Jan Gutenberg
  Jan Dantyszek
 • Question 2
  120 seconds
  Q. Inna nazwa pisma obrazkowego…
  answer choices
  sylabiczne
  fonetyczne
  logograficzne
  piktograficzne
 • Question 3
  120 seconds
  Q. Kto wynalazł pismo alfabetyczne
  (ok. 13 w.)?
  answer choices
  Grecy
  Semici
  Fenicjanie
  Maorysi
 • Question 4
  120 seconds
  Q. Co to jest pergamin?
  answer choices
  rodzaj czcionki
  utwór literacki
  rodzaj pieczątki
  skóra do pisania
 • Question 5
  120 seconds
  Q. Rok wynalezienia ruchomej czcionki drukarskiej
  answer choices
  1450
  1350
  1400
  1200
 • Question 6
  120 seconds
  Q. Co to jest książnica?
  answer choices
  duża książka
  czcionka
  biblioteka
  bibliotekarka
 • Question 7
  120 seconds
  Q. Kto w 19 wieku odczytał pismo hieroglificzne?
  answer choices
  Jan F. Champollion
  Johannes Gutenberg
  Janusz Kolberg
  Piotr z Lubeki
 • Question 8
  120 seconds
  Q. Książka wydawana drukiem do roku 1500 to ...?
  answer choices
  pigment
  linotyp
  inkaust
  inkunabuł
 • Question 9
  120 seconds
  Q. Jak nazywała się największa biblioteka starożytnego Egiptu?
  answer choices
  Oktawiańska
  Augustyńska
  Aleksandryjska
  Apollińska
 • Question 10
  120 seconds
  Q. Inaczej żywoty świętych
  answer choices
  hagiografia
  bibliografia
  farmakologia
  geografia
 • Question 11
  120 seconds
  Q. W jakiej książce znajduje się pierwsze zdanie napisane po polsku?
  answer choices
  Biblia Królowej Zofii
  Kronika Galla Anonima
  Księga Henrykowska
  Annales Jana Długosza
 • Question 12
  120 seconds
  Q. Znak wodny na papierze nazywamy również…
  answer choices
  minimalunkiem
  papirusem
  mapnikiem
  filigranem
 • Question 13
  120 seconds
  Q. W którym wieku powstały drukarnie na terenie Polski?
  answer choices
  13 w.
  12 w.
  15 w.
  18 w.
 • Question 14
  120 seconds
  Q. Co to jest iluminatorstwo?
  answer choices
  zakładanie światła
  opracowywanie książki
  zdobienie książki
  tworzenie bibliografii
 • Question 15
  120 seconds
  Q. Pierwsza Polska Biblioteka Narodowa nosiła nazwę…
  answer choices
  Biblioteka Kallimacha
  Biblioteka Załuskich
  Biblioteka Branickich
  Biblioteka Dzieduszyckich
 • Question 16
  120 seconds
  Q. Co to jest atlas?
  answer choices
  zbiór map
  zbiór biblioteczny
  zbiór książek
  zbiór czasopism
 • Question 17
  120 seconds
  Q. Pierwszą stała drukarnię (1505) w Polsce założono w…
  answer choices
  Poznaniu
  Warszawie
  Krakowie
  Lublinie
 • Question 18
  120 seconds
  Q. Kaczka dziennikarska to inaczej…
  answer choices
  zwierzę łowne
  nieprawdziwa wiadomość
  rodzaj czcionki
  bibliotekarka
 • Question 19
  120 seconds
  Q. Gdzie wynaleziono papier (107 r. n.e.)?
  answer choices
  Chiny
  Indie
  Australia
  Maroko
 • Question 20
  120 seconds
  Q. Numeracja stron to…
  answer choices
  klasyfikacja
  paginacja
  suplementacja
  kapitałka
 • Question 21
  60 seconds
  Q. Nazwa pierwszej polskiej encyklopedii powszechnej
  answer choices
  Nowy Korbut
  Typograf Rycerski
  Nowe Ateny
  Biały Kruk
 • Question 22
  120 seconds
  Q. Jedna z pierwszych form książki to…
  answer choices
  terminarz
  kodeks
  sygnet
  kaszkiet
 • Question 23
  120 seconds
  Q. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich mieści się…
  answer choices
  we Wrocławiu
  w Katowicach
  w Krakowie
  w Lublinie
 • Question 24
  120 seconds
  Q. Roślina używana zamiast papieru w Egipcie
  answer choices
  proso
  sorgo
  papirus
  łopian
 • Question 25
  120 seconds
  Q. Kto stworzył katalog Biblioteki Aleksandryjskiej?
  answer choices
  Kallimach z Cyreny
  Gabriel Korbut
  Joachim Lelewel
  Kleopatra
 • Question 26
  120 seconds
  Q. Sztuka oprawiania książek to…
  answer choices
  cukiernictwo
  hagiografia
  introligatorstwo
  chronologia
 • Question 27
  120 seconds
  Q. Pierwsza gazeta (1661) w Polsce, w języku polskim to…
  answer choices
  Merkuriusz Polski Ordynaryjny
  Gazeta Polska
  Bluszcz
  Chronos Logos
 • Question 28
  120 seconds
  Q. Filatelistyka to min.:…
  answer choices
  tworzenie komiksów
  zdobienie książek
  tworzenie książek
  zbieranie znaczków pocztowych
 • Question 29
  120 seconds
  Q. W którym roku powstała Polska Biblioteka Internetowa?
  answer choices
  2002
  1995
  2015
  1989
 • Question 30
  120 seconds
  Q. Narzędzie do pisania na tabliczkach drewnianych, woskowych to...
  answer choices
  rylec
  długopis
  cienkopis
  ołówek
 • Question 31
  120 seconds
  Q. Obecnie największa światowa biblioteka to...
  answer choices
  Biblioteka Aleksandryjska
  Biblioteka Kongresu USA
  Wersal
  Ermitaż
 • Question 32
  120 seconds
  Q. Jak nazywa się drugi egzemplarz tej samej książki?
  answer choices
  dublet
  dyptyk
  kurdyban
  pelur
 • Question 33
  120 seconds
  Q. W którym wieku powstało pismo Braille'a?
  answer choices
  21 w.
  20 w.
  19 w.
  18 w.
 • Question 34
  120 seconds
  Q. Przeniesienie książki na ekran to…
  answer choices
  koronacja
  detronizacja
  nawigacja
  adaptacja
 • Question 35
  120 seconds
  Q. Za czasów jakiego króla rozpowszechniono w Polsce papier?
  answer choices
  Kazimierza III Wielkiego
  Mieszka I
  Bolesława Chrobrego
  Władysława I Łokietka
 • Question 36
  120 seconds
  Q. Składacz tekstu to…
  answer choices
  frezer
  filantrop
  tokarz
  zecer
 • Question 37
  120 seconds
  Q. Kto napisał pierwszą polską encyklopedię?
  answer choices
  Jan Gutenberg
  ks. Benedykt Chmielowski
  Gall Anonim
  Jan Długosz
 • Question 38
  120 seconds
  Q. Rękopis (zapisany odręcznie tekst) to inaczej…
  answer choices
  serwis
  manuskrypt
  majuskuła
  dublet
 • Question 39
  120 seconds
  Q. Kiedy w Polsce założono Bibliotekę Narodową?
  answer choices
  1928
  1900
  2005
  2002
 • Question 40
  120 seconds
  Q. Książki wydawane od 1500 do 1800 roku to...
  answer choices
  antykwy
  starodruki
  szwabachy
  faktury
 • Question 41
  120 seconds
  Q. Co robił skryptor?
  answer choices
  przepisywał księgi
  grał na skrzypcach
  rzeźbił w drewnie
  sklejał papier
 • Question 42
  120 seconds
  Q. Jak się nazywa najstarszy zabytek piśmiennictwa polskiego?
  answer choices
  Kazania Świętokrzyskie
  Treny
  Psalmodie
  Horologium
 • Question 43
  120 seconds
  Q. Wierna kopia pierwotnego dokumentu to…
  answer choices
  falsyfikat
  exlibris
  faksymile
  imprint
 • Question 44
  120 seconds
  Q. Katalog zbiorów Biblioteki Aleksandryjskiej jest nazywany…
  answer choices
  wersaliki
  szwabachy
  treny
  pinakes
 • Question 45
  120 seconds
  Q. Co to jest bibuła?
  answer choices
  tajna publikacja
  rodzaj pisma
  rękopis
  atrament
 • Question 46
  60 seconds
  Q. Gdzie w Polsce ma siedzibę Biblioteka Narodowa?
  answer choices
  Toruń
  Łódź
  Lublin
  Warszawa
 • Question 47
  120 seconds
  Q. Nauka o książce
  answer choices
  biblioteka
  bibliologia
  bibliotekarka
  bibliofil
 • Question 48
  120 seconds
  Q. Co ile miesięcy ukazuje się kwartalnik?
  answer choices
  pół roku
  codziennie
  3 miesiące
  dwa tygodnie
 • Question 49
  120 seconds
  Q. Wersaliki to…
  answer choices
  dramat średniowieczny
  muzy greckie
  małe litery
  majuskuła
 • Question 50
  120 seconds
  Q. Przewodnik Bibliograficzny to…
  answer choices
  część bibliografii narodowej
  pierwsza encyklopedia polska
  zbiór map
  kodeks prawniczy
 • Question 51
  120 seconds
  Q. Znak własności książki to…
  answer choices
  kodeks
  ekslibris
  solaris
  minuskuła
Report Quiz
Join a game