Preglednice in grafikoni
3 years ago
mizerja
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
8 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Katero od naštetih orodij uporabljamo za izdelavo preglednic?
  answer choices
  Google Chrome
  Microsoft Excel
  Microsoft Word
  Microsoft Paint
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Kateri blok celic je izbran na sliki?
  answer choices
  A5:C15
  B6:G8
  C4:E15
  C6:F15
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Katera od naštetih ni vrsta grafikona?
  answer choices
  Stolpični
  Tortni
  Raztreseni
  Globinski
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Ali lahko grafikon, ki ga izdelamo v Microsoft Excelu uporabimo v drugih programih?
  answer choices
  Da
  Ne
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Kaj naredi funkcija SUM?
  answer choices
  Zmnoži vrednosti
  Poišče največje število
  Sešteje vrednosti
  Poišče najmanjše število
 • Question 6
  30 seconds
  Q. Katera vrsta grafikona je prikazana na sliki?
  answer choices
  Tortni
  Stolpični
  Raztreseni
  Palični
 • Question 7
  30 seconds
  Q. Kaj ne moremo narediti, če želimo spremeniti izgled celice?
  answer choices
  Vstaviti sliko v celico
  Spremeniti barvo pisave
  Spremeniti barvo celice
  Obrobiti celico
 • Question 8
  30 seconds
  Q. Kateri simbol moramo napisati preden uporabimo formulo ali funkcijo?
  answer choices
  ?
  #
  !
  =
Report Quiz
Join a game