Metsa taimed ja loomad
4 years ago
bioloogia
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
42 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Mida mõjutab mullastik? 
  answer choices
  taimestikku
  mullastikku
  hapnikku
  loomastikku
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Millise metsarinde taimed vajavad kõige rohkem valgust? 
  answer choices
  sambla ja sambliku
  rohu ja puhma
  puude
  põõsa
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Milline neist ei ole metsatüüp?
  answer choices
  laanemets
  lodumets
  palumets
  niidumets
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Millisel pinnasel kasvab enamasti nõmme- ja palumets? 
  answer choices
  kuiv ja savine
  märg ja liivane
  kuiv ja liivane
  märg ja savine
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Millises metsas puudub enamasti põõsarinne? 
  answer choices
  nõmme
  palu
  salu
  laane
 • Question 6
  30 seconds
  Q. Milline puu on kõige leplikum kasvukoha suhtes?
  answer choices
  kuusk
  mänd
  kask
  paju
 • Question 7
  30 seconds
  Q. Kuidas nimetatakse ajutiselt üleujutatud paiku, kus kasvavad puudest vaid sanglepad? 
  answer choices
  lodumets
  laanemets
  palumets
  salumets
 • Question 8
  30 seconds
  Q. Kus kasvab soomets? 
  answer choices
  polegi olemas
  soos
  madalal liigniiskel maal
  üleujutatud kohas
 • Question 9
  30 seconds
  Q. Millised metsad on kõige tuleohtlikumad? 
  answer choices
  soometsad
  kuivad männikud
  lehtpuumetsad
  liigirohked laane- ja salumetsad
 • Question 10
  30 seconds
  Q. Millise taimega ei saa külmetushaigusi ravida? 
  answer choices
  nõmm-liivatee
  islandi käokõrv
  leseleht
  pärn
 • Question 11
  30 seconds
  Q. Millises metsas puudub tavaliselt põõsarinne? 
  answer choices
  nõmmemetsas
  palumetsas
  salumetsas
  laanemetsas
 • Question 12
  30 seconds
  Q. Millises metsas leidub palju põdrasamblikku ja islandi käokõrva? 
  answer choices
  palumetsas
  salumetsas
  laanemetsas
  nõmmemetsas
 • Question 13
  30 seconds
  Q. Kuidas ei nimetata pohla? 
  answer choices
  palukas
  kuremari
  kuradimari
  poolamari
 • Question 14
  30 seconds
  Q. Kuidas on palumets on oma nime saanud?
  answer choices
  pohlad kasvavad seal
  need metsad põlevad tihti, "palu" tähendab tulekahjut
  seal kasvab mustikas
  inimesed käivad seal tihti
 • Question 15
  30 seconds
  Q. Mille järgi tunneb ära palumetsa? 
  answer choices
  pohlade kasvukoha
  loomastiku
  põhiline puuliik on mänd
  mullaprooviga
 • Question 16
  30 seconds
  Q. Miks on kuusikus pime? 
  answer choices
  tulekahjud on sageli
  muld on toitainete vaene
  päikest on vähe
  kuusevõra on tihe
 • Question 17
  30 seconds
  Q. Kus kasvavad: leseleht, laanelill, jänesekapsas, metsakäharik? 
  answer choices
  palumetsas
  salumetsas
  laanemetsas
  nõmmemetsas
 • Question 18
  30 seconds
  Q. Miks on salumetsi vähe? 
  answer choices
  rajatakse põlde
  liiga niiske muld
  loomad söövad noored puud ära
  valgust vähe
 • Question 19
  30 seconds
  Q. Laanik ja metsakäharik on ... 
  answer choices
  puhmad
  rohttaimed
  samblad
  samblikud
 • Question 20
  30 seconds
  Q. Hõre või puudulik  alustaimestu on...
  answer choices
  salumetsale
  palumetsale
  laanemetsale
  nõmmemetsale
 • Question 21
  30 seconds
  Q. Millisel pinnal kasvab salumets?
  answer choices
  toitainerikkal ja niiskel 
  toitainevaesel ja kuival
  toitainerikkal ja kuival
  toitainevaesel ja niiskel
 • Question 22
  30 seconds
  Q. Millises metsas on taimestik lopsakas ja mitmekesine? 
  answer choices
  nõmmemetsas
  palumetsas
  salumetsas
  laanemetsas
 • Question 23
  30 seconds
  Q. Millises metsas on põhiline puuliik kuusk või kask? 
  answer choices
  nõmmemetsas
  palumetsas
  salumetsas
  laanemetsas
 • Question 24
  30 seconds
  Q. Millises metsas on põhiline puuliik kuusk? 
  answer choices
  nõmmemetsas
  palumetsas
  salumetsas
  laanemetsas
 • Question 25
  30 seconds
  Q. Millises metsas kasvavad: sarapuu, näsiniin ja toomingas? 
  answer choices
  nõmme
  palu
  salu
  laane
 • Question 26
  30 seconds
  Q. Mitu kuklaseliiki eristavad teadlased Eestis? 
  answer choices
  1
  3
  5
  7
 • Question 27
  30 seconds
  Q. Kus elab kuuse-kooreürask? 
  answer choices
   Kuuskede koore all
  kuuskede koore peal
  kuuse tüve sees
  kuuse juure all
 • Question 28
  30 seconds
  Q. Millest toituvad kuklased peamiselt?
  answer choices
  lehetäidest
  putukaröövikutest
  sipelgatest
  kuuse okastest
 • Question 29
  30 seconds
  Q. Käbilinnud ja metsvint on … 
  answer choices
  putuktoidulised
  taimtoidulised
  loomtoidulised
  segatoidulised
 • Question 30
  30 seconds
  Q. Kes on pildil? 
  answer choices
  pöialpoiss
  päkapikk
  metstikk
  koolibri
 • Question 31
  30 seconds
  Q. Eesti kõige arvukam laululind on … 
  answer choices
  vares
  metsvint
  lõoke
  peoleo
 • Question 32
  30 seconds
  Q. Miks on suur-kirjurähne teistest rähniliikidest rohkem?
  answer choices
  Sest nad on suured
  Sest nad on kirjud
  Sest neil on mitmekesine toiduvalik
  Sest nad elavad metsas
 • Question 33
  30 seconds
  Q. Eriti suurel maa-alal (metsades) liiguvad … 
  answer choices
  kiskjad
  sõralised
  närilised
  konnad
 • Question 34
  30 seconds
  Q. Jahiulukid on … 
  answer choices
  hundid 
  jahiloomad
  teatud jahikoerad
  need, kes uluvad
 • Question 35
  30 seconds
  Q. Kes on pildil? 
  answer choices
  rebane
  metskits
  metsnugis
  metssiga
 • Question 36
  30 seconds
  Q. Põdra laps on … 
  answer choices
  põdrapoeg
  põdravasikas
  põrdavarss
  põdrakutsikas
 • Question 37
  30 seconds
  Q. Punahirv on pärit … 
  answer choices
  läänesaartelt
  loomaaiast
  Venemaalt
  lõuna poolt
 • Question 38
  30 seconds
  Q. Mida käib metskits põllul söömas? 
  answer choices
  kartuleid
  orast
  põõsaste oksi ja koort
  hiiri
 • Question 39
  30 seconds
  Q. Talvel viivad jahimehed loomadele … 
  answer choices
  raha
  sooje riideid
  lisasööta
  kiirtoitu
 • Question 40
  30 seconds
  Q. Millal hakkavad hundid kutsikatele jahipidamist õpetama? 
  answer choices
  suve lõpul
  kui kutsikad on pool meetrit pikad
  siis kui aega saavad
  2 kg raskused
 • Question 41
  30 seconds
  Q. Röövloom, kellel pole looduslikke vaenlasi on … 
  answer choices
  imetaja
  tippkiskja
  endaga rahul
 • Question 42
  30 seconds
  Q. Kas karu sööb ka roiskunud liha?
  answer choices
  ei ainult värsket
  karu sööb ainult mett
  karu on taimetoiduline
  jah, veidi
Report Quiz
Join a game