Stereomatria
4 years ago
lucyna sosnowska
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q. Objętość sześcianu jest równa  27. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe:
  answer choices
  36
  81
  54
  18
 • Question 2
  120 seconds
  Q. Jeżeli graniastosłup ma 36 krawędzi, to liczba wierzchołków tego graniastosłupa wynosi:
  answer choices
  24
  12
  18
  36
 • Question 3
  180 seconds
  Q. Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości 7 jest równa 28√3. Długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa jest równa:
  answer choices
  2
  4
  8
  16
 • Question 4
  120 seconds
  Q. Objętość stożka o wysokości 8 i średnicy podstawy 12 jest równa:
  answer choices
  124π
  96π
  64π
  32π
 • Question 5
  120 seconds
  Q. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 12. Suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu jest równa:
  answer choices
  12√2
  8√2
  6√2
  3√2
 • Question 6
  120 seconds
  Q. Stożek i walec mają takie same podstawy i równe pola powierzchni bocznej. Wtedy tworząca stożka jest:
  answer choices
  równa wysokości walca.
  dwa razy dłuższa od wysokości walca.
  trzy razy dłuższa od wysokości walca.
  sześć razy dłuższa od wysokości walca.
 • Question 7
  120 seconds
  Q. Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest równa 24. Wtedy liczba wszystkich jego wierzchołków jest równa:
  answer choices
  6
  8
  12
  16
 • Question 8
  120 seconds
  Q. Trójkąt prostokątny o przyprostokatnych długości 3 i 4 obrócono wokół krótszego boku. Pole powierzchni bocznej tak otrzymanej bryły jest równe
  answer choices
  36 pi
  16 pi
  12 pi
  48 pi 
 • Question 9
  120 seconds
  Q. Pole powierzcni kuli jest równe 100π.
  Promień kuli wynosi:
  answer choices
  4
  5
  10
  pi
 • Question 10
  120 seconds
  Q. Prostokąt o bokach długości 3 i 4 obrócono wokół dłuższego boku. Objętość powstałej bryły wynosi:
  answer choices
  36 π
  48 π
  12 π
  144 π
Report Quiz
Join a game