Instructional Technology

6th -

8th grade

bài 10 công nghệ 7

0
plays

5 slides

New!
You can now add content to ‘Shared Folders’ with colleagues.
Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Q. 

  Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non?

  answer choices

  A. Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh.

  B. Chức năng hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh.

  C. Chức năng sinh sản hoàn chỉnh.

  D. Chức năng miễn dịch chưa tốt.

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Q. 

  Câu 2: Có mấy đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non?

  answer choices

  A. 2

  B. 3

  C. 4

  D. 5

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Q. 

  Câu 3: Phương pháp nào dưới đây không phù hợp với nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non?

  answer choices

  A. Nuôi vật nuôi mẹ tốt.

  B. Kiểm tra năng suất thường xuyên.

  C. Giữ ấm cơ thể.

  D. Giữ vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi non.

 • Expore this content with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes