LESSON
BÀI CA NGẤT NGƯỞNG
6 days ago by
20 slides
Q.

Nêu tên hai biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ:

"Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng"

answer
liệt kê, điệp từ
alternatives
liệt kê,điệp từ
điệp từ, liệt kê
điệp từ,liệt kê
điệp từ và liệt kê
liệt kê và điệp từ
Q.

Những giá trị nghệ thuật đặc sắc của bài thơ Bài ca ngất ngưởng

answer choices

Sử dụng điển tích, điển cố

Đảo ngữ

Vận dụng thành công thể hát nói

Điệp ngữ

Q.

Nghĩa gốc của từ "ngất ngưởng" trong bài Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ là:

answer choices

Dùng để chỉ một tư thế nghiêng ngả, không vững đến mức chực ngã.

Dùng để chỉ tư thế nằm không ngay ngắn, không nghiêm chỉnh, lộn xộn.

Dùng để chỉ một dáng điệu, cử chỉ không nghiêm chỉnh, không đứng đắn.

Dùng cho một ai đó tự nghĩ mình hơn người, luôn coi thường người khác.

Q.

Từ “ngất ngưởng” trong câu “Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng” thể hiện phẩm chất gì của tác giả Nguyễn Công Trứ lúc đang ở triều?

answer choices

Tự ti    

Tự kiêu

Tự hào           

Tự tin 

Q.

Dòng nào nói đúng quan niệm của nhà nho ngày xưa?

answer choices

Xem trọng "đức" hơn "tài".

Chỉ xem trọng "tài", phủ nhận "đức".

Chỉ xem trọng "đức", phủ nhận "tài".

Xem "tài"  "đức" như nhau.

Q.

Những ý nghĩa nào đúng khi tác giả sử dụng nhiều từ Hán Việt trong 6 câu đầu “Bài ca ngất ngưởng”?

answer choices

Trân trọng công lao hiển hách của bản thân

Tự tin về tài năng

Thể hiện tài chữ Hán của tác giiar

Muốn lập chiến công cho Tổ quốc

Q.

Ý nghĩa của câu “Vũ trụ nội mạc phi phận sự” trong “Bài ca ngất ngưởng”?

answer choices

Sự kiêu hãnh của một đấng nam nhi sống trong trời đất.

Thái độ bàng quan, vô trách nhiệm với đất nước.

Tuyên ngôn trách nhiệm cao đẹp của Nguyễn Công Trứ đối với đất nước.

Tuyên bố xa lánh vòng danh lợi.

Q.

Mặc dù làm quan đối với Nguyễn Công Trứ là ràng buộc, gò bó, mất tự do, nhưng tại sao ông vẫn hết lòng vì quốc gia đại sự?

answer choices

Làm quan là yêu cầu bắt buộc trong quan niệm của kẻ sĩ phong kiến.

Làm quan để mang lại danh lợi, vinh hiển cho bản thân và gia đình.

Vì muốn khẳng định cái tôi cá nhân mãnh liệt của mình.

Vì nhân sinh quan của Nguyễn Công Trứ: trách nhiệm, phận sự của kẻ làm trai.

Q.

Câu nào sau đây bộc lộ tài năng quân sự của nguyễn Công Trứ?

answer choices

Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông

Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng

Lúc bình Tây, cờ đại tướng

Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên

Q.

Những thông tin nào sau đây chưa chính xác về Nguyễn Công Trứ?

answer choices

Năm sinh 1778, năm mất 1848, biệt hiệu là Tồn Chất.

Là một nhà quân sự tài ba, vừa là một nhà kinh tế thông minh lại vừa là một nhà thơ lỗi lạc.

Học rộng tài cao nên sớm đã thi đỗ và ra làm quan.

Cuộc đời làm quan đạt thuận lợi được nhiều thành tựu và giữ chức vị cao trong triều đình.

Q.

Câu thơ nào sau đây thể hiện được ước vọng làm nên công trạng hiển hách, lưu danh muôn thuở và tấm lòng vì nước của Nguyễn Công Trứ?

answer choices

Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông/ Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng.

Lúc bình Tây, cờ đại tướng/ Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên

Đô môn giải tổ chi niên/ Đạc ngựa, bò vàng đeo ngất ngưởng

Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú/ Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung.

Q.

Điền vào chỗ trống [...]

“Nguyễn Công Trứ là người kế thừa và phát triển cho hát nói một [...] phù hợp với chức năng và cấu trúc của nó”

answer
nội dung
Q.

Điền vó chỗ trống [...]

"Ngất ngưởng" là lối sống vượt ra ngoài khuân khổ của lễ giáo [...] dựa vào [...] và nhân cách của bản thân.

answer
phong kiến,tài năng
alternatives
phong kiến, tài năng
phong kiến và tài năng
phong kiến tài năng
phong kiến - tài năng
phong kiến , tài năng
phong kiến,tài năng
Q.

Những thể loại văn học nào sau đây không đúng đối với “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Trứ?

answer choices

Ca trù

Hát nói

Hát xoan

Hát ả đào

Q.

Năm 1858, tiếng súng xâm lược của thực dân Pháp bùng nổ, lúc ấy Nguyễn Công Trứ đã làm gì?

answer choices

Phủ doãn Thừa Thiên

Đang làm Tổng đốc Đông

Đang bình Tây

Xin ra trận nhưng triều đình từ chối vì tuổi già.

Q.

Nguyễn Công Trứ xuất thân trong gia đình như thế nào?

answer choices

Hán học

Nông dân nghèo

Quan lại

Nho học

Q.

Tên gọi của Nguyễn Công Trứ là:

answer choices

Ức Trai

Tồn Chất

Ngọc Trai

Hi Văn

Q.

Những đáp án không phải giá trị nội dung của bài thơ Bài ca ngất ngưởng?

answer choices

Bài thơ thể hiện rõ những trải nghiệm đắng cay của cuộc sống quan trường.

Ngất ngưởng là cách Nguyễn Công Trứ thể hiện bản lĩnh cá nhân trong cuộc sống.

Thái độ coi thường danh lợi, vượt lên thói thường để sống cuộc sống tự do, tự tại.

Bài thơ viết về những kỉ niệm đẹp đẽ, vinh hoa phú quý của những ngày Nguyễn Công Trứ còn làm quan.

Q.

Đáp án không phải nội dung chính xác về sự nghiệp văn học của Nguyễn Công Trứ?

answer choices

Nguyễn Công Trứ sáng tác bằng cả chữ Nôm và chữ Hán

Nguyễn Công Trứ chủ yếu sáng tác bằng chữ Hán

Nguyễn Công Trứ chủ yếu sáng tác bằng chữ Nôm

Nguyễn Công Trứ sáng tác thơ, ca trù, phú.

Q.

Bài thơ Bài ca ngất ngưởng được ra đời trong hoàn cảnh nào?

answer choices

Sáng tác sau 1848, khi ông đã cáo quan về hưu và sống cuộc đời tự do, nhàn tản.

Sáng tác sau năm 1848, khi ông đang làm quan cho triều đình.

Sáng tác trước 1848, khi ông đã cáo quan về hưu và sống cuộc đời tự do, nhàn tản.

Sáng tác trước năm 1848, khi ông đang làm quan cho triều đình.

Quizzes you may like
10 Qs
Phần Mềm Dạy Học
2.0k plays
9 Qs
Ai Nhanh Nhất
9.8k plays
10 Qs
Toán
5.8k plays
12 Qs
Trung Thu
4.3k plays
10 Qs
Toán
9.0k plays
10 Qs
Toán
2.8k plays
11 Qs
Toan
3.9k plays
8 Qs
Ai Nhanh Hơn Nè
1.1k plays
Why show ads?
Report Ad