LESSON
Mathematics
29 minutes ago by
10 slides

Mathematics

by teacher Lourdes Gallardo

Expanded Form

at

Paghahambing at Pagsusunod-sunod ng Bilang

Q.

Ano ang expanded form ng 956?

answer choices

900 + 50+ 6

900 + 5 + 6

900 + 56

Q.

Alin sa ibaba ang tamang pagkakasulat sa expanded form ng nasa larawan.

answer choices

400 + 35

400 + 30 + 5

40 + 30 + 5

Q.

Ano ang kabuuang ng lahat ng stick sa larawan?

answer choices

604

65

605

Q.

Ang bilang na 234 , 244 , 254 , 264 ay nagpapakita ng?

answer choices

Pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki

Pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit

Q.

875____ 876

answer choices

>

<

=

Q.

800 + 20 + 3_______ 800 + 20 + 3

answer choices

>

<

=

Q.

400 + 10+ 2________ 400 + 20+ 2

answer choices

>

<

=

Q.

Ano ang simbolo para sa bilang 456_______453?

answer choices

>

<

=

Q.

Ang bilang na 550 , 549 , 548 , 547 546 ay nagpapakita ng ?

answer choices

Pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki

Pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit

Quizzes you may like
15 Qs
Phases of Matter
6.3k plays
10 Qs
Matter is Everywhere
3.5k plays
11 Qs
Gas Laws - Boyles
1.4k plays
Chemistry
15 Qs
Temperature & Solids Liquids and Gasses
1.2k plays
10 Qs
Properties of Water
2.3k plays
19 Qs
Matter & Its Changes Vocabulary
1.7k plays
15 Qs
Matter
2.3k plays
16 Qs
The Ever Living Tree Vocabulary
3.7k plays
English and Language Arts - 4th
Why show ads?
Report Ad