LESSON
sociology of literature
a day ago by
10 slides

sociology of literature

by Quang Nguyễn

​sociology of literature

'thiết lập và miêu tả những mối quan hệ giữa xã hội học và văn học. Xã hội có trước tác phẩm​, bởi vì nhà văn bị chi phối bởi xã hội, phản ánh nó, thể hiện nó, tìm cách thay đổi nó; nó tồn tại trong tác phẩm, nơi mà người ta tìm thấy dấu vết của nó, sự miêu tả nó, tồn tại sau tác phẩm, bởi vì có một xã hội học của sự đọc, của công chúng...' (Tadié)

​'xã hội học văn học nghiên cứu quan hệ giữa đời sống văn học và đời sống xã hội'

(P. Aron và A. Viala)

​nghiên cứu tất cả các khía cạnh văn học, ở 'ngoài' hoặc ở 'trong' văn bản văn học

​'văn bản văn học';'bối cảnh xã hội'; 'hình thức'; 'nội dung'; 'văn học'; 'xã hội', v.v.

​xã hội học văn học với việc phân tích văn bản

​quan tâm tới bản chất xã hội trong văn bản văn học, quan tâm đến mối quan hệ của con người với xã hội trong quá trình phân tích văn bản

​'sự kiện văn học'

​'văn học là hiện tượng xã hội'

​nhà văn/

người sáng tạo

​tác phẩm

​người đọc/ công chúng

​văn học

​sản xuất

​thị trường

tiêu dùng

​nghiên cứu xã hội học về sách

​nghiên cứu xã hội học về việc đọc

​nghiên cứu xã hội học về tác phẩm văn học

Quizzes you may like
10 Qs
Góc
835 plays
14 Qs
Cộng - Trừ
1.2k plays
10 Qs
Tiền Việt Nam
1.9k plays
12 Qs
Sanofi
2.0k plays
15 Qs
Business Administration
1.6k plays
15 Qs
Toán Cô Hương
981 plays
13 Qs
Kangaroo
590 plays
9 Qs
Toán
9.2k plays
Why show ads?
Report Ad