LESSONSUPER
บทเรียนที่ 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี
15 minutes ago by
Super resource
With Super, get unlimited access to this resource and over 100,000 other Super resources.
Get Super
24 slides

บทเรียนที่ 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี

Body text
Q.

จากรูปหมายความว่าอะไร

answer choices

วัตถุอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย

วัตถุกัดกร่อน

วัตถุกัมมันตรังสี

วัตถุติดเชื้อ

Q.

จากรูปหมายความว่าอะไร

answer choices

วัตถุกัมมันตรังสี

วัตถุกัดกร่อน

วัตถุอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย

วัตถุมีพิษ

Q.

จากรูปมีความหมายว่าอะไร

answer choices

วัตถุออกซิไดส์

ออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์

วัตถุมีพิษ

วัตถุติดเชื้อ

Q.

สัญลักษณ์นี้หมายความว่าอะไร?

answer choices

วัตถุระเบิด

ก๊าซไวไฟ

ก๊าซไม่ไวไฟ

ก๊าซพิษ

Q.

สัญลักษณ์นี้หมายความว่าอะไร?

answer choices

วัตถุระเบิด

ก๊าซไวไฟ

ก๊าซไม่ไวไฟ

ก๊าซพิษ

Q.

ข้อใดเป็นการปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตรายที่ถูกต้องและปลอดภัย

answer choices

ใส่คอนแทคเลนส์เมื่อทำงานกับสารเคมี

สวมรองเท้าเมื่อทำงานกับสารเคมี

ถ้าไม่มั่นใจว่าเป็นสารเคมีอันตรายอย่างไร ให้ทดลองทำน้อย ๆ ดูก่อน

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมตลอดเวลา

Q.

การปฏิบัติใดในขณะทำปฏิบัติการอาจก่อให้เกิดอันตรายได้มากที่สุด

answer choices

พูดคุยกัน หรือ คุยโทรศัพท์

ฟังเพลงด้วยหูฟัง

หยอกล้อ วิ่งเล่น

รับประทานของขบเคี้ยว

Q.

ข้อใดควรหลีกเลี่ยงในการทำปฏิบัติการ

answer choices

การต้มหรือให้ความร้อนแก่ตัวทำละลายอินทรีย์จุดเดือดต่ำ

การทดสอบด้วยการสูดดมกลิ่นของสารเคมี

การผสมกรดเข้มข้นกับน้ำ

การต่อเครื่องแก้วหลายๆ ชิ้นเข้าด้วยกัน

Q.

อันตรายในห้องปฏิบัติการที่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ ข้อใดเกิดได้ง่ายที่สุด

answer choices

ไฟไหม้

การระเบิด

การสูดดมไอของสารเคมี

สารเคมีเข้าปาก

Q.

สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ยกเว้นข้อใด

answer choices

ทางกรรมพันธุ์

ผิวหนัง

ทางเดินหายใจ

ทางเดินอาหาร

Q.

ข้อใดเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดของการเกิดอุบัติเหตุ

answer choices

ภาวะเสี่ยงของงานที่ทำ

จากภัยธรรมชาติ

ความประมาท

รู้เท่าไม่ถึงการณ์

Q.

วิธีใดเหมาะสมที่สุด สำหรับการต้มสารละลายเมทานอล

answer choices

ก. ต้มด้วยตะเกียงบุนเสน

ต้มในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

ต้มภายในบีกเกอร์ใส่น้ำ ตั้งบนตะเกียงบุนเสน

ต้มบน hot plate

Q.

ข้อใดเป็นการปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตรายที่ถูกต้องและปลอดภัย

answer choices

ใส่คอนแทคเลนส์เมื่อทำงานกับสารเคมี

สวมรองเท้าเมื่อทำงานกับสารเคมี

ถ้าไม่มั่นใจว่าเป็นสารเคมีอันตรายอย่างไร ให้ทดลองทำน้อย ๆ ดูก่อน

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมตลอดเวลา

Q.

ข้อใดไม่ใช่กฎทั่วไปในการปฏิบัติงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย

answer choices

รู้จักสารเคมีที่ใช้

รู้วิธีการปฏิบัติงาน

รู้แหล่งผลิตสารเคมี

มีการจัดการสารเคมีอย่างถูกต้อง

Q.

ข้อใดต่อไปนี้ห้ามทิ้งลงอ่างน้ำหรือท่อน้ำทิ้งโดยตรง

answer choices

ก. สารไวไฟ

ข. สารตัวทำละลาย

ค. สารไวปฏิกิริยากับน้ำ เช่น โลหะโซเดียม

ง. ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง

Q.

ของเสียสารเคมีชนิดใดที่สามารถทิ้งลงอ่างน้ำหรือท่อน้ำทิ้งได้โดยตรง

answer choices

สารไวไฟสูง

สารละลายบัฟเฟอร์

ตัวทำละลายที่ไม่ละลายน้ำ

สารไวปฏิกิริยากับน้ำ

Q.

ข้อใดต่อไปนี้ห้ามทิ้งลงอ่างน้ำหรือท่อน้ำทิ้งโดยตรง

answer choices

ก. สารไวไฟ

ข. สารตัวทำละลาย

ค. สารไวปฏิกิริยากับน้ำ เช่น โลหะโซเดียม

ง. ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง

Q.

เมื่อเกิดเหตุการณ์สารเคมีหกปนเปื้อนน้อย (minor chemical spill) ในหน่วยงานต้องทำอะไรเป็นสิ่งแรก

answer choices

ทำความสะอาดบริเวณที่มีสารเคมีหก

หยุดการปฏิบัติงาน ปิดห้องแล้วรีบออกไป

แจ้งงานอาชีวอนามัยทันที

แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นทราบทันที

Q.

หากสารเคมีหกเลอะเล็กน้อยบนพื้นห้อง ต้องทำอย่างไร

answer choices

เรียกแม่บ้านทำความสะอาดประจำห้องปฏิบัติการ

ค้นหาวิธีการทำความสะอาดได้จาก Google

ปรึกษาผู้รู้

ทำความสะอาดทันทีด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

Quizzes you may like
10 Qs
Tens and Ones
6.4k plays
10 Qs
Coins
29.2k plays
10 Qs
What is it Worth $$$$
3.1k plays
18 Qs
Time
1.1k plays
20 Qs
Coins & Values
28.6k plays
Math - 2nd
18 Qs
Money Word Problems
21.9k plays
20 Qs
Money Math
1.7k plays
Achieve
17 Qs
Coins and Dollars
15.9k plays
Math - 2nd