LESSONSUPER
Bahasa Melayu Tahun 3 al-Jazari 24 Jun 2021
23 minutes ago by
Super resource
With Super, get unlimited access to this resource and over 100,000 other Super resources.
Get Super
19 slides

Bahasa Melayu

Tahun 3 al-Jazari

24 Jun 2021

Imbuhan Akhiran

Di akhir pembelajaran hari ini, kita dapat

  • menggunakan kata berimbuhan akhiran mengikut konteks

Persediaan kelas

  • Lihat Buku Teks Bahasa Melayu Jilid 1 halaman 78

  • Buku Aktiviti halaman 89 dan 90 ( Kita dah buat beberapa minggu lepas, jadi semak dan awak boleh ubah jawapan terutama latihan muka surat 90)

Anda sudah bersedia!

Tonton video di paparan seterusnya.

Mari kita uji kefahaman kita tentang imbuhan akhiran.

Subtitle
Q.

Ayah membawa kami ke ________ buku.

answer choices

pameran

pamerkan

Q.

Abang telah membeli sebuah buku ___________.

answer choices

rujuki

rujukan

Q.

Ada banyak bahan ________ di perpustakaan.

answer choices

bacakan

bacaan

Q.

Saya memilih buku cerita yang saya __________.

answer choices

sukai

sukakan

Q.

Susu ialah _______ yang berkhasiat

answer choices

minuman

minumi

Q.

_______ dapat menyihatkan badan.

answer choices

Senamkan

Senaman

Q.

Makanan manis perlu kita _______.

answer choices

hindaran

hindari

Q.

Kita hendaklah ______ makan buah-buahan dan sayur-sayuran

answer choices

lebihan

lebihkan

Q.

Tolong _______ sebungkus nasi lemak.

answer choices

belian

belikan

Q.

Makan makanan seimbang ______ hidup sihat

answer choices

amalan

amali

Tahniah! Anda telah melengkapkan ayat menggunakan kata imbuhan akhiran.

Mari kita lihat video untuk menjawab latihan buku aktiviti di halaman 89 dan 90.

Dah selesai. jangan lupa hantar gambar hasil kerja kamu pada link yang telah disediakan. Jumpa Lagi!

Subtitle
Quizzes you may like
17 Qs
Solids, Liquids and Gases
4.6k plays
10 Qs
State of Matter
17.9k plays
10 Qs
Pressure
4.9k plays
16 Qs
Properties of Matter Vocabulary
16.8k plays
10 Qs
Water
4.0k plays
15 Qs
Physical Properties of Matter
7.9k plays
10 Qs
How Matter Changes
1.8k plays
15 Qs
Gas Laws
3.5k plays