LESSON
Chemistry
14 days ago by
10 slides

Chemistry

Alkan

Q.

Органикалық қосылыстарда С,Н,О элементтері болады?

no correct answer

иә

жоқ

Q.

Изомерлену құбылысы не деп аталады?

answer choices

Дегидрлену

Гидрлену

Изомерия

Тотығу

Q.

Метан қышқылының тривиалды атауы?

answer choices

Құмырсқа қышқылы

Сірке қышқылы

Тұз қышқылы

Азот қышқылы

Q.

Этан қышқылының тривиалды атауы?

answer choices

Құмырсқа қышқылы

Сірке қышқылы

Тұз қышқылы

Азот қышқылы

Q.

Жалпы формуласы бірдей,химиялық қасиеттері ұқсас, ал құрамдары -СН2 тобына өзгеріп отыратын заттарды не деп атайды?

answer choices

Изомерлер

Номенклатура

Гомологтар

Барлық жауап дұрыс

Q.

Метанның гомологтары ?

answer choices

Этан,пропен,бутен

Этан,пропан,бутан

Этин,пропин,бутин

Этан,пропен,бутин

Q.

Тек С пен Н атомдарынан тұратын органикалық қосылыстар?

answer choices

Көміртек

Сутек

Бейорганикалық заттар

Көмірсутектер

Q.

Салыстырмалы молекулалық массасы 16-ға тең қаныққан көмірсутек?

answer choices

Метан

Пропан

Бутан

Этан

Q.

Органикалық заттың формуласын тап?

answer choices

С2Н6

Н2СО3

НСl

СаО

Quizzes you may like
12 Qs
מדעים עם מיכל
15 plays
20 Qs
Homogeneous or Heterogeneous Mixture?
13.2k plays
10 Qs
Compounds
4.5k plays
15 Qs
Molecules, Compounds, Counting Atoms
3.0k plays
Science - 8th
16 Qs
Elements, Compounds, and Mixtures
25.9k plays
20 Qs
Elements, Compounds, and Mixtures
11.8k plays
20 Qs
Periodic Table
30.3k plays
13 Qs
The Nature Of Matter
1.5k plays
Chemistry
Why show ads?
Report Ad