LESSONNEW
Anglies oksidai
17 hours ago by
Lorenta Juškienė
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live lesson
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
26 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Anglies oksidai

  Body text
 • Slide 2
  Report an issue

  CO (anglies monoksidas, smalkės)

  Fizikinės savybės:

  bespalvės;

  bekvapės;

  nuodingos dujos;

  jų yra daug automobilių vidaus degimo variklių deginiuose.

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kurios dujos yra nuodingos?

  answer choices

  CO2

  O2

  N2

  CO

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Degant anglims, kai trūksta deguonies, susidaro:

  answer choices

  CO2

  CH4

  CO

  H2CO3

 • Slide 5
  Report an issue

  CO (anglies monoksidas, smalkės)

  Cheminės savybės:

  indiferentiškas (nereaguoja su vandeniu ar bazinės prigimties medžiagom;

  geras reduktorius.

  FeO(k) + CO(d) ---->Fe(k) + CO2(d)

  Naudojimas:

  metalurgijoje.

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kuris junginys yra stiprus reduktorius, naudojamas metalams iš jų oksidų gauti?

  answer choices

  CO2

  CH4

  CO

  O2

 • Slide 7
  Report an issue

  CO2 (anglies dioksidas)

  Fizikinės savybės:

  Bespalvės;

  bekvapės;

  sunkesnės už orą dujos;

  blogai tirpsta vandenyje;

  lengvai suskystinamos;

  garuodamas labai atšąla ir virsta kietąja medžiaga- sausuoju ledu;

  atmosferoje sudaro apie 0,04% bendro tūrio.

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  CO2 vadinamas ...

  answer choices

  Anglies(II) oksidas

  anglies monoksidas

  smalkės

  Anglies(IV) oksidas

 • Slide 9
  Report an issue

  CO2 (anglies dioksidas)

  Cheminės savybės:

  turi rūgštinių oksidų savybių, nepalaiko degimo.

  H2O(s) + CO2(d) <―> H2CO3(aq)

  Na2O(k) + CO2(d) ―> Na2CO3(aq)

  Ca(OH)2(aq)+ CO2(d) ―> CaCO3(k) + H2O(s)

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Degant anglims deguonies pertekliuje, susidaro:

  answer choices

  CO2

  CO

  CH4

  O2

 • Slide 11
  Report an issue

  CO2 (anglies dioksidas)

  Naudojimas:

  gaisrams gesinti;

  gazuotų gėrimų gamybai;

  sausasis ledas- greitai gendantiems produktams pervežti ir laikyti.

 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kuris junginys naudojamas gazuotų gėrimų gamyboje?

  answer choices

  CO2

  CH4

  CO

  O2

 • Slide 13
  Report an issue

  CO2 dujų atpažinimas

  CO2 dujos atpažįstamos kalkių vandeniu. Kalkinis vanduo drumsčiasi.

  Ca(OH)2(aq)+ CO2(d) ―> CaCO3(k) + H2O(s)

  Ca(OH)2(aq)+ 2CO2(d) ―> Ca(HCO3)2(aq)

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Į kalkinį vandenį (Ca(OH)2 tirpalą) leidžiant CO2 dujas:

  answer choices

  Tirpalas susidrumsčia, ir nuosėdos išlieka toliau leidžiant dujas

  Tirpalas susidrumsčia, ir nuosėdos ištirpsta toliau leidžiant dujas

  Tirpalas nusidažo avietine spalva

  Neįvyksta nieko

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  CO2 dujos atpažįstamos su

  answer choices

  Kalkiniu vandeniu

  Natrio šarmu

  Rūgštimis

  Rusenančia skalele

 • Slide 16
  Report an issue

  Anglies rūgštis (H₂CO₃)

  Bespalvis, bekvapis skystis, gaunamas anglies dioksidą ištirpinus vandenyje.

  H2O(s) + CO2(d) <―> H2CO3(aq) <―> H+(aq) + HCO3-(aq) <―> 2H+(aq) + CO32-(aq)

  Anglies rūgšties druskos vadinamos karbonatais.

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Anglies rūgšties druskos vadinamos

  answer choices

  Sulfatais

  Nitratais

  Salietromis

  Karbonatais

 • Slide 18
  Report an issue

  Natrio karbonatas 

  arba kalcinuota soda Na2CO3

  Naudojamas stiklo, naftos, muilo, tekstilės, popieriaus pramonėje. Jis taip pat naudojamas vandeniui minkštinti skalbiant.

 • Slide 19
  Report an issue

  Natrio hidrokarbonatas

  (geriamoji soda) NaHCO3 

  Naudojamas kepimo miltelių gamyboje (susidaręs anglies dioksidas iškelia tešlą), neutralizuoti skrandžio rūgšties pertekliui, vaistų gamyboje ir pan. Taip pat jis yra naudojamas gazuoto vandens gamyboje.

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Geriamosios sodos formulė

  answer choices

  Na2CO3

  NaHCO3

  CaCO3

  K2CO3

 • Slide 21
  Report an issue

  Kalcio karbonatas

  Paplitimas:

  -Kreida

  -Klintys

  -Marmuras


 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kreidos formulė

  answer choices

  Na2CO3

  MgCO3

  CaCO3

  CaSO4

 • Slide 23
  Report an issue

  Kalcio karbonatas

  Panaudojimas

  -statybose, kartais grynas (pvz., marmuras), dažniau – kaip statybinės medžiagos (pvz., cemento) sudedamoji dalis.

  -sumažinti dirvožemių ir vandens rūgštingumą.

  -vaistus

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kuris junginys naudojamas rūgščioms dirvoms kalkinti:

  answer choices

  CaCO3

  Na2CO3

  K2CO3

  NaHCO3

 • Slide 25
  Report an issue

  Kalio karbonatas (potašas) K2CO3

  Naudojimas:

  stiklo gamybai.

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Potašas naudojamas

  answer choices

  plytų gamyboje

  stiklo gamyboje

  cemento gamyboje

  kalio permanganato gamyboje

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code