LESSONNEW
Powtórzenie wiadomości o polach wielokątów
2 days ago by
Agnieszka Rojak
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live lesson
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
32 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Powtórzenie wiadomości o polach wielokątów

  Zapraszam Was na lekcję, podczas której utrwalimy wzory i rozwiążemy kilka zadań :)

 • Slide 2
  Report an issue


  Przygotuj zeszyt, podręcznik, przybory i coś do pisania...


 • Slide 3
  Report an issue


  Na początek sprawdzę, czy pamiętasz wszystkie wzory na pola figur.


  Jesteś gotowy?


 • Slide 4
  Report an issue


  Jeśli czegoś nie będziesz pamiętał, skorzystaj z notatek w zeszycie lub w podręczniku :)


  Zaczynamy!

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole kwadratu o boku a można obliczyć ze wzoru:

  answer choices

  P = ah2P\ =\ \frac{a\cdot h}{2}

  P = a2P\ =\ a^2

  P=abP=a\cdot b

  P=ahP=a\cdot h

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole prostokąta o długości a i szerokości b można obliczyć ze wzoru:

  answer choices

  P = ah2P\ =\ \frac{a\cdot h}{2}

  P = a2P\ =\ a^2

  P=abP=a\cdot b

  P=ahP=a\cdot h

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole równoległoboku o podstawie a i wysokości h (prostopadłej do tego boku) można obliczyć ze wzoru:

  answer choices

  P = ah2P\ =\ \frac{a\cdot h}{2}

   P = ahP\ =\ a\cdot h 

  P=abP=a\cdot b

  P = ef2P\ =\ \frac{e\cdot f}{2}

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole trójkąta o podstawie a i wysokości h (prostopadłej do tego boku) można obliczyć ze wzoru:

  answer choices

  P = ah2P\ =\ \frac{a\cdot h}{2}

   P = ahP\ =\ a\cdot h 

  P=abP=a\cdot b

  P = ef2P\ =\ \frac{e\cdot f}{2}

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole rombu można obliczyć korzystając z dwóch wzorów. Zaznacz oba z nich.

  answer choices

  P = ah2P\ =\ \frac{a\cdot h}{2}

   P = ahP\ =\ a\cdot h 

   P=(a+b)h2P=\frac{\left(a+b\right)\cdot h}{2} 

  P = ef2P\ =\ \frac{e\cdot f}{2}

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole trapezu obliczymy korzystając ze wzoru:

  answer choices

  P = ah2P\ =\ \frac{a\cdot h}{2}

   P = ahP\ =\ a\cdot h 

   P=(a+b)h2P=\frac{\left(a+b\right)\cdot h}{2} 

  P = ef2P\ =\ \frac{e\cdot f}{2}

 • Slide 11
  Report an issue

  Świetnie!

  A teraz level 2. Mam nadzieję, że poradzisz sobie równie dobrze!!

 • Slide 12
  Report an issue

  Zastanów się i ustal prawdziwość poniźszych zdań

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W trójkącie ostrokątnym wszystkie wysokości przecinają się w jednym punkcie wewnątrz trójkąta.

  answer choices

  Prawda

  Fałsz

 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W trójkącie prostokątnym przyprostokątne są wysokościami.

  answer choices

  Prawda

  Fałsz

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W trójkącie rozwartokątnym wszystkie wysokości leżą poza trójkątem.

  answer choices

  Prawda

  Fałsz

 • Slide 16
  Report an issue

  I odpowiedz na kilka dodatkowych pytań :)

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ile wysokości ma trójkąt?

  answer choices

  jedną

  dwie

  trzy

  cztery

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Żeby narysować wysokości w trójkącie rozwartokątnym, należy przedłużyć:

  answer choices

  boki leżące przy kącie rozwartym

  ramiona tego trójkąta

  podstawę tego trójkąta

  bok, który leży naprzeciwko kąta rozwartego

 • Question 19
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wskaż, które wzory poprawnie opisują pole trójkąta z rysunku:

  answer choices

  P=ah22P=\frac{a\cdot h_2}{2}

  P=bh12P=\frac{b\cdot h_1}{2}

  P=ch32P=\frac{c\cdot h_3}{2}

  P=ah12P=\frac{a\cdot h_1}{2}

  P=bh22P=\frac{b\cdot h_2}{2}

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ile różnych wysokości ma równoległobok?

  answer choices

  1

  2

  4

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ile różnych wysokości ma romb?

  answer choices

  1

  2

  4

 • Slide 22
  Report an issue


  Rozgrzewka jest za nami!


  A teraz finiszujemy!


  Usiądź wygodnie.. i skup się!

 • Slide 23
  Report an issue

  Jeśli jakieś zadanie będzie zbyt trudne dla Ciebie:

  • na portalu Pi-stacja poszukaj filmu z danego tematu

  • w podręczniku lub w zeszycie poszukaj zadania podobnego do danego

  • poproś kogoś o pomoc (kolegę, dorosłego)

  • napisz do mnie.

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.
  answer choices

  800 cm2

  800 dm2

  0,8 m2

  8 m2

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  answer choices

  232 cm2

  104 cm2

  84 cm2

  52 cm2

 • Question 26
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wskaż zdania prawdziwe

  answer choices

  Szyba w tym oknie ma powierzchnię 1,2 m2.

  Rama w tym oknie ma powierzchnię 0,22 m2.

 • Question 27
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  4. Jedna ze ścian w przedpokoju ma kształt prostokąta o wymiarach 200 cm x 270 cm. Na ścianie wisi lustro w kształcie rombu o przekątnych długości 135 cm i 180 cm. Jaką cześć powierzchni ściany zajmuje lustro?

  answer choices

  14\frac{1}{4}

  15\frac{1}{5}

  940\frac{9}{40}

  920\frac{9}{20}

 • Question 28
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  5. Pole równoległoboku OTSN jest równe 20 cm2, a pole równoległoboku PLRT jest równe 12 cm2. Jakie pole ma równoległobok KLMN?

  answer choices

  64 cm2

  63 cm2

  32 cm2

  31,5 cm2

 • Question 29
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  6. Jakie pole ma czworokąt ABCD?

  answer choices

  42 cm2

  48 cm2

  44,5 cm2

  74 cm2

 • Question 30
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  7. W trapezie o wysokości 2 dm jedna z podstaw ma 12 cm, a druga podstawa jest od niej trzy razy dłuższa. Jakie pole (w cm2) ma ten trapez?

  Podaj wynik bez jednostki.

  answer
  480
 • Slide 31
  Report an issue

  Dziękuję Ci za udział w dzisiejszej lekcji :)

 • Slide 32
  Report an issue

  Do zobaczenia na kolejnej lekcji !!!

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code