LESSONNEW
Vợ chồng A Phủ
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live lesson
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
8 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  VỢ CHỒNG A PHỦ

  Hoạt động hướng dẫn học sinh tìm hiểu tác giả.

 • Slide 2
  Report an issue

  Tác giả Tô Hoài (1920)

  • Tên thật là Nguyễn Sen - quê nội: Thanh Oai - Hà Đông.

  • Ông viết văn từ trước cách mạng, sáng tác với nhiều thể loại. Số lượng tác phẩm đạt kỷ lục trong nền văn học Việt Nam hiện đại.

  • Một số tác phẩm tiêu biểu: Dế Mèn phiêu liệu ký, O chuột, Truyện Tây Bắc.

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trong những hình ảnh bên dưới, ai là tác giả của truyện "Vợ chồng A Phủ"?

  answer choices
 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tô Hoài tên thật là gì?

  answer choices

  Nguyễn Sen

  Nguyễn Sơn

  Phạm Sen

  Nguyễn Văn Sen

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tô Hoài viết văn từ khi nào?

  answer choices

  Trước cách mạng.

  Sau cách mạng

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Quê nội của tác giả Tô Hoài ở đâu?

  answer choices

  Thanh Oai, Hà Tây

  Ba Vì, Hà Tây

  Thanh Oai, Hà Đông

  Thanh Oai, Hà Nội

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Một số tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Tô Hoài là?

  answer choices

  Dế Mèn phiêu liêu ky (1941)

  Vợ nhặt (1962)

  Truyện Tây Bắc (1953)

  O chuột (1942)

  Chí Phèo (1941)

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ông được tặng gải thưởng "Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật" năm nào?

  answer
  1969
  alternatives
  Năm 1969
  năm 1969
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code