LESSONNEW
Mathematics Quiz
ozbetuull_24931
7 hours ago
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live lesson
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
21 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  MATEMATİK

  İlköğretim 7. Sınıf

  Cebir Konu Testi

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  1.Soru:

  -3x + 9y - 5x - 4y + 2 cebirsel ifadesinin en sade halinde x'li ve y'li terimlerin katsayıları sırasıyla seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  answer choices

  A) 5 ve -8

  B) -5 ve 8

  C) -8 ve 5

  D) 8 ve -5

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  2.Soru:

  (2x–5y+7) – (–3y–4x+ 9)

  Yukarıdaki ifadenin en sade şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  answer choices

  A) -2x-8y+16

  B) -x-4y+8

  C) 6x-2y-2

  D) 3x-y-1

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  3.Soru:

  -2.(x-5) çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  answer choices

  A) -2x - 5

  B) -2x + 5

  C) -2x - 10

  D) -2x + 10

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  4.Soru:

  Eda ve Can'ın yaşları toplamı 36'tür. Edanın yaşının 2 katı Can'ın yaşından 12 fazladır.

  Buna göre Can kaç yaşındadır?

  answer choices

  A) 18

  B) 20

  C) 22

  D) 24

 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  5.Soru:

  Bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunu belirten cebirsel ifade (3x+7) br, uzu kenar uzunluğunu belirten ifade (5x-2) br'dir.

  Buna göre bu dikdörtgenin çevre uzunluğunun kaç birim olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  answer choices

  A) 8x+5

  B) 16x+10

  C) 18x+6

  D) 24x+8

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  6.Soru:

  Marketten tanesi (7m-2) TL olan pillerden 3 tane alan Pınar, kaç TL ödeme yapar?

  answer choices

  A) 14m - 6

  B) 14m + 6

  C) 21m + 6

  D) 21m - 6

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  7.Soru:

  -1, 1, 3, 5, .... sayı örüntüsünün genel kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

  answer choices

  A) n - 2

  B) 2n - 3

  C) 3n - 4

  D) 4n - 5

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  8.Soru:

  Kuralı 4n + 7 olan örüntünün 3. terimi ile kuralı 5n - 8 olan örüntünün 6. teriminin toplamı kaçtır?

  answer choices

  A) 39

  B) 41

  C) 54

  D) 63

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  9.Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi birinci dereceden ve bir bilinmeyenli denklemdir?

  answer choices

  A) x + y = 18

  B) x² - 3 = 9

  C) x + y - z = 81

  D) 7x - 5 = 3x + 8

 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  10.Soru:

  x2 −5x + 7 cebirsel ifadesinin kat sayılar toplamı kaçtır?

  answer choices

  A) -3

  B) 2

  C) 3

  D) -1

 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  11.Soru:

  3x2 −8x + 5 + 7y cebirsel ifadesinde sabit terim hangisidir?

  answer choices

  A) 3x2

  B) -8x

  C) 5

  D) 7y

 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  12.Soru:

  (3x + 5) . (x - 4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  answer choices

  A) 3x2 - 7x + 10

  B) 3x2 - 5x - 10

  C) 3x2 - 5x - 20

  D) 3x2 - 7x - 20

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  13.Soru:

  Bir terazide bir tanesinin kütlesi 2x - 3 kg olan 3 koli vardır.

  Buna göre terazinin üzerindeki kolilerin toplam kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?

  answer choices

  A) 6x - 9

  B) 6x - 3

  C) 2x - 3

  D) 5x - 6

 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  14.Soru:

  4 , 10 , 16 , 22 sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

  answer choices

  A) 3n+1

  B) 4n

  C) 5n-1

  D) 6n-2

 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  15.Soru:

  Aylık maaşı (2x + 8) TL olan bir işçi, her ay maaşının yarısını biriktirmektedir. Buna göre , işçinin 6 ayda biriktirdiği para aşağıdakilerden hangisi daima eşittir?

  answer choices

  A) 3x + 12

  B) 6x + 24

  C) 12x + 30

  D) 24x + 48

 • Question 17
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  16.Soru:

  (3x-2).2 - (x-3) cebirsel ifadesinin x = 2 için değeri kaçtır?

  answer choices

  A) -3

  B) 9

  C) 3

  D) 1

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  17.Soru:

  Ardışık üç çift tam sayıdan büyük sayının 2 katının 6 eksiği ile küçük sayının 3 katının 14 fazlası birbirine eşittir.

  Buna göre ortanca sayı (x) veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?

  answer choices

  A) 2.(x-2)-6=3.(x+2)+14

  B) 2.(x+2)-6=3.(x-2)+14

  C) 3.(x-2)-14=2.(x+2)+6

  D) 2.(x+2)-6=3.(x-2)-8

 • Question 19
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  18.Soru:

  Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi x=3 değeri için en büyük sonucu verir?

  answer choices

  A) 2x + 10

  B) 4x + 6

  C) 3x + 8

  D) 6x - 5

 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  19.Soru:

  Fatih bugün x + 4 yaşında ise Fatih' in yaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  answer choices

  A) 3 yıl sonraki yaşı x + 7 olur.

  B) 3 yıl önceki yaşı x + 1' dir.

  C) Bu yıl 7 yaşında ise 4 yıl sonra 11 yaşında olur.

  D) 7 yıl sonra 12 yaşında olur.

 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  20.Soru:

  Bir tane simit 2 TL'dir. Bir günde (4x + 16) tane simit satan simitçinin kazandığı paranın cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

  answer choices

  A) 32x - 8

  B) 32x + 8

  C) 8x + 32

  D) 8x - 32

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code