LESSONNEW
QUIZ
honeyleeb_08604
an hour ago
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live lesson
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
11 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  QUIZ

  Body text
 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Alin sa mga sumusunod ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga kontinente ayon sa laki o land mass. Mula sa pinakamalaki hanggang pinakamaliit.

  answer choices

  Africa, Asia, Europe, Australia, North America, South America, Antarctica

  Australia, Europe, Africa, Asia, North America, Antarctica, South America

  Asia, Australia, Africa, Europe, South America,Antarctica, North America

  Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, Australia

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pangatlo sa pinakamalaking kontinente sa mundo

  answer choices

  NORTH AMERICA

  SOUTH AMERICA

  ASYA

  AUSTRALIA

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ano ang tawag sa mga taong naninirahan sa Asya

  answer choices

  Europeo

  Asyano

  Koreano

  Amerikano

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pangatlo sa pinakamaliit na kontinente

  answer choices

  Asya

  Australia

  Antarctica

  Africa

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hinahati nito ang globo sa hilaga at timog.

  answer choices

  Prime Meridian

  Tropic of Capricorn

  Tropic of cancer

  Ekwador

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Hinahati nito ang Globo Kanluran at Silangan

  answer choices

  Prime Meridian

  Tropic of Capricorn

  Tropic of cancer

  ekwador

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sa aling rehiyon ng asya natin matatagpuan ang "KAZAKHZSTAN"

  answer choices

  HILAGANG ASYA

  KANLURANG ASYA

  TIMOG ASYA

  SILANGANG ASYA

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sa aling rehiyon ng Asya natin matatagpuan ang Pilipinas

  answer choices

  HILAGANG ASYA

  TIMOG ASYA

  SILANGANG ASYA

  TIMOG-SILANGANG ASYA

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ano ang ibig-sabihin ng "asu"

  answer choices

  Nilulubugan ng araw

  sinisikatan ng araw

  Gresya

  wala sa nabanggit

 • Question 11
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  distansiyang angular na natutukoy mula hilaga hanggang timog

  answer choices

  LATITUDE

  LONGITUDE

  EKWADOR

  wala sa nabanggit

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code