LESSONNEW
Time clauses
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live lesson
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
14 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Time clauses

  Időhatározói mellékmondatok


  kötőszavak:

  when, as soon as, while, as

 • Slide 2
  Report an issue

  az időhatározói mellékmondatokról általában

  • Az összetett mondatod kezdőhet a főmondattal de a mellékmondattal is

  • Ha a főmondatot követi a mellékmondat, nem teszünk vesszőt, hisz a kötőszó jelzi a mellékmondat kezdését, ezzel leválasztva az összetett mondat első felétől.

  • Ha az összetett mondat a mellékmondattal kezdődik, tehát kötőszóval, azt vesszővel választjuk el az azt követő főmondattól. Példa:

  • While he was having a shower, the phone rang. (van vessző)

  • The phone rang while he was having a shower. (nincs vessző)

 • Slide 3
  Report an issue

  WHILE (miközben) AS (amint, ahogyan)

  • utánuk mindig Progressive igeidő áll, mivel egy hosszabban tartó cselekvésre utalnak.

  • While he was having a shower, ....

  • As I was walking on the street, .....

  • While we were doing our homework, ......

 • Slide 4
  Report an issue

  Fejezzük be a mondatokat!

  Attól függően, hogy a másik tagmondatban szereplő cselekvés rövid vagy hosszabb ideig tart Simple vagy Progressive igeidőt használunk.

  • While he was having a shower, the phone rang. (közben megszólalt a telefon, rövid történés - Past Simple)

  • While he was having a shower, his wife was cooking. (a két cselekvés egyszerre zajlott, mindkettő Progressive)

  • As I was walking on the street, I met an old friend. (összetalálkoztam egy régi baráttal - rövid ideig tartott, tehát Simple)

  • As I was walking on the street, I was talking on the phone. (egyszerre zajlott a két cselekvés, mindkettő Progressive)

 • Slide 5
  Report an issue

  A következő mondatok tartalmát kifejezhetjük másképp is!


  Vki vmit csinált (Progressive) , AMIKOR (when) történt vmi (Simple)


  • While he was having a shower, the phone rang. VAGY:

  • He was having a shower when the phone rang.


  • As I was walking on the street, I met an old friend. VAGY:

  • I was walking on the street when I met an old friend.

 • Slide 6
  Report an issue

  when (amikor)/ as soon as (amint, mihelyt)

  • olyan összetett mondatoknál használjuk ezeket, amikben egymást követő cselekvéseket írunk le

  • tehát ezekben a mondatokban Past Simple-t használunk.

  • !!! ne keverd az AS és az AS SOON AS kötőszavakat. PÉLDA:

  • When / As soon as the old lady saw the thief, she started screaming.

  • Figyeld meg, hogy a példamondat kötőszóval kezdődik, és ezt a tagmondatot vessző zárja, elválasztva az azt követő tagmondattól.

 • Slide 7
  Report an issue
 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  A while kötőszó után melyik igeidő áll?

  answer choices

  Past Progressive

  Past Simple

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Az "as" kötőszó után milyen igeidő áll?

  answer choices

  Past Simple

  Past Progressive

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Az "as soon as" kötőszó után milyen igeidő áll?

  answer choices

  Past Simple

  Past Progressive

 • Question 11
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mely kötőszavakat használhatjuk abban a tagmondatban, amelyik egy hosszabb ideig tartó, folyamatban levő cselekvést fejez ki?

  answer choices

  while

  as

  as soon as

  when

 • Question 12
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mely kötőszavakat használhatjuk abban a tagmondatban, amelyik egy rövid ideig tartó cselekvést vagy történést fejez ki?

  answer choices

  while

  as

  as soon as

  when

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mikor teszünk vesszőt a két tagmondat közé?

  answer choices

  Ha az összetett mondat a kötőszóval kezdődik

  Ha az összetett mondatban a második tagmondat kezdődik a kötőszóval

 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mely mondatok helyesek?

  answer choices

  I was watching TV when the phone rang.

  While I was watching TV, the phone rang.

  As soon as I picked up the phone, I heard screaming from the kitchen.

  When I got home, I was going to my room.

  When I got home, I went to my room.

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code