LESSONNEW
FILIPINO 8 Aralin 5
choibarrit_42497
39 minutes ago
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live lesson
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
22 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  FILIPINO 8 Aralin 5

  Body text
 • Slide 2
  Report an issue

  Saranggola

  (Maikling Kuwento) 


  Subtitle
 • Slide 3
  Report an issue

  Layunin

  • Nabibigyang kahulugan ang mga simbolo at pahiwatig na ginamit sa akda

  • Naipaliliwa-nag ang sariling kaisipan at pananaw nang malinaw at makabuluhan

  • Nabibigyang-katangian ang piling tauhan sa maikling kuwento gamit ang mga kaantasan ng pang-uri

 • Slide 4
  Report an issue

  Paksa: Saranggola / Maikling Kuwento

  Layunin: Naiuugnay ang mga kaisipan sa akda sa mga kaganapan sa sarili, lipunan, at daigdig

                 F8PB-IIg-h-27

  Panuto: Bilang pag-uugnay sa iyong sarili ng mga kaisipang binigyang-diin sa akda, bumuo ka ng akrostik mula sa salitang SARANGGOLA na nagsasaad ng mga prinsipyo o alituntuning dapat mong gawin bilang isang anak upang ikaw ay magtagumpay sa buhay. Ginawa na ang unang titik para sa iyo.

  Body text
 • Question 5
  Ungraded
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Panuto: Bilang pag-uugnay sa iyong sarili ng mga kaisipang binigyang-diin sa akda, bumuo ka ng akrostik mula sa salitang SARANGGOLA na nagsasaad ng mga prinsipyo o alituntuning dapat mong gawin bilang isang anak upang ikaw ay magtagumpay sa buhay. Ginawa na ang unang titik para sa iyo.


  S –sundin ang payo at pangaral ng magulang

  A –

  R –

  A –

  N –

  G –

  G –

  O –

  L –

  A -

 • Question 6
  Ungraded
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Magbigay ng Apat na Mga pamamaraan ng pagdidisiplina sa akin ng aking magulang


  1.

  2.

  3.

  4.

 • Question 7
  Ungraded
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Magbigay ng 4 na :


  Ang aking reaksiyon kung paano ko tinanggap ang pagdidisiplina nila sa akin.


  1.


  2.


  3.


  4.

 • Slide 8
  Report an issue

  Pang-uri at Kaantasan Nito

  Subtitle
 • Slide 9
  Report an issue

  Ang pang-uri ay mga salitang nalalarawan o nagbibigayturing sa pangngalan at sa panghalip.

  Ang pang-uri ay may kaantasan o kasidhain. Ito ay ang mga sumusunod:


  1. Lantay

  2. Pahambing 

  a. Pahambing na magkatulad 

  b. Pahambing na di-magkatulad 

  -Pahambing na palamang 

  -Pahambing na pasahol 

  3. Pasukdol 

  Body text
 • Slide 10
  Report an issue

  1. Lantay - Naglalarawan ang pang-uring lantay ng isang pangngalan o panghalip na walang pinaghahambingan.

  Halimbawa:

  Kabigha-bighani ang pook na ito.

  Body text
 • Slide 11
  Report an issue

  2. Pahambing - Nagtutulad ang pahambing sa dalawa o higit pang pangngalan o panghalip.

  Halimbawa:

  Ganggamunggong pawis ang namuo sa king noo.

  Body text
 • Slide 12
  Report an issue

     a. Pahambing na magkatulad - Ipinakikilala ito ng mga panlaping ka-, ga-, sing-

      /kasing- /magkasing- /magsing-. Ipinakikilala ang magkapantay na katangian ng

      dalawang bagay na pinaghahambingan.

      Halimbawa:

      Magkakasingganda ang mga bulaklak sa hardin.

  Body text
 • Slide 13
  Report an issue

  b. Pahambing na di-magkatulad - Ito ay kung hindi magkapantay ang katangian na pinaghahambingan.

          • Pahambing na palamang - May katangiang nakahihigit sa pinaghahambingan.

            Ginagamitan ito ng mga salitang higit at lalo at tinutulungan ng kaysa o kaysa kay.

            Halimbawa:

           Lalong kahali-halina ang mga bulaklak dito kaysa sa nakita ko sa Parke.

          • Pahambing na pasahol - May katangiang kulang o kapos sa pinaghahambingan.

            Tinutulungan ito ng mga salitang gaano, tulad ni, o tulad ng.

            Halimbawa:

            Di-gaanong magaganda ang mga moske sa Taguig kaysa sa mga makikita sa Zamboanga.

  Body text
 • Slide 14
  Report an issue

  3. Pasukdol - Ang pasukdol ay katangiang namumukod o nagngingibabaw sa lahat ng pinaghahambingan.

  Halimbawa:

  Ang ganda-ganda ng Palawan.

  Walang kaparis sa ganda si Glenda

  Body text
 • Question 15
  Ungraded
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Panuto: Bumuo ng mga pangungusap na may pang-uring lantay, pahambing, at pasukdol .


  Magbigay ng dalawang halimbawa ng Lantay.


  1.


  2.

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang _________________ ay hindi magkapantay ang katangian ng

  pinaghahambingan.

  answer choices

  Pahambing na di-magkatulad

  Pahambing na magkatulad

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ito ay ng isang pangngalan o panghalip na walang pinaghahambingan.

  answer choices

  Lantay

  Pahambing

  Pasukdol

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ito ay may katangiang nakahihigit sa pinaghahambingan.

  answer choices

  Pahambing na palamang

  Pahambing na pasahol

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ito ay may katangiang kulang o kapos sa pinaghahambingan.

  answer choices

  Pahambing na palamang

  Pahambing na pasahol

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  ito ay may katangiang namumukod o nagngingibabaw sa lahat ng pinaghahambingan.

  answer choices

  Lantay

  Pahambing

  Pasukdol

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ito ay nagtutulad ang pahambing sa dalawa o higit pang pangngalan o panghalip.

  answer choices

  Lantay

  Pahambing

  Pasukdol

 • Slide 22
  Report an issue

  Saranggola

  (Maikling Kuwento) 


  Subtitle
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code