LESSONNEW
TMK TAHUN 6-MENGENAL FITUR
3 months ago by
SITI AZURA AHMAD
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live lesson
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
10 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  TMK TAHUN 6-UNIT 3 MENGENAL FITUR DI DALAM SRATCH

  by Cikgu AzuraAhmad

 • Question 2
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apa itu scratch?

  answer choices

  Aplikasi pengaturcaraan yang dibangunkan oleh Massachusetts INstitute og Technology Media Lab

  satu set pernyataan yang menyerupai bahasa aturcara komputer.

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Maksud pengaturcaraan komputer?

  answer choices

  Satu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dan melaksanakan suatu tugasan.

  Proses membangunkan aturcara komputer melalui pengekodan

 • Question 4
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah yang terdapat di BAR MENU?

  answer choices

  File,Edit,Tips,About

  Edit,Font,Insert,Change Case

  Insert,file,menu,save

  tool,Font,Save AS,Print

 • Slide 5
  Report an issue

  Rajah 1

 • Question 6
  900 seconds
  Report an issue
  Q.

  Berdasarkan rajah 1 namakan fitur-fitur A,B,C,D,E,F,G dan H?Tulis jawapan anda dibawah.

  answer
  A=Stage B=Bar Menu C=Sprite D=Sprite List E=Cursor Tools F=Tabs G=Block Palette H=Scripts Area
 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pilih antara berikut yang manakah kategori blok yang betul?

  answer choices

  Edit

  Motion

  Save

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apakah kegunaan Kategori Blok Pen?

  answer
  Menyenaraikan blok corak yang boleh dipadankan pada laluan yang dilakukan oleh Sprite
 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Apa itu Sprite?

  answer choices

  paparan senarai sprite yang digunakan dalam projek

  kawasan sprite bergerak dan berinteraksi

  Imej grafik peta bit atau imej grafik vektor yang digunakan sebagai objek

 • Question 10
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Terangkan kegunaan Tabs Sounds?

  answer choices

  memaparkan bingkai-bingkai sprite yang telah dipilih

  memaparkan senarai klip audio yang digunakan

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code