Lesson
Historia 4.12 / Mieszko I i chrzest
22 minutes ago by
radziecki
Save
Edit
Instructor-led session
Live lessonStart a live lesson
Asynchronous learning
AssignAssign homework
19 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Temat: Mieszko I i chrzest

  Text
 • Slide 2
  Report an issue

  Legendy o początkach państwa Polskiego - powtórka

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q. W ilu bogów wierzyli Słowianie?
  answer choices
  W wielu bogów
  W jednego boga
  W siedmiu bogów
  W trzech bogów
 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Jak nazywają się przodkowie Polaków?
  answer choices
  Słowianie
  Hiszpanie
  Egipcjanie
  Grecy
 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Co się stało z księciem Popielem?
  answer choices
  Zjadły go myszy
  Wyjechał do Indii
  Został królem Polski
  Wrócił do Gdańska
 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Jak Lech nazwał swoją siedzibę?
  answer choices
  Gniezno
  Poznań
  Orle
  Gdańsk
 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Co na swój znak wybrał Lech?
  answer choices
  Orła
  Drzewo
  Gniazdo
  Słońce
 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Jak nazywali się legendarni bracia Lecha?
  answer choices
  Czech, Rus
  Piotr, Paweł
  Jan, Paweł
  Czech, Lew
 • Slide 9
  Report an issue

  Mieszko I

  był pierwszym historyczny władcą Polski. Oznacza to, że żył na pewno i mamy na to dowody.

  Podobnie, jak inni mieszkańcy dawnej Polski początkowo był poganinem, to znaczy, że nie wierzył w Chrystusa.

  Wielu europejskich władców było już chrześcijanami, czyli wierzyli w Chrystusa.

 • Slide 10
  Report an issue

  Mieszko I

  obawiał się, że jego państwo zostanie najechane, a powodem będzie próba zmuszenia go do przyjęcia chrześcijaństwa.

  Aby się przed tym uchronić, zawarł sojusz z Czechami.

  Potwierdzeniem tego sojuszu było małżeństwo z córką władcy Czech - Dobrawą.

 • Slide 11
  Report an issue

  Chrzest

  Dobrawa była chrześcijanką. Warunkiem zawarcia małżeństwa było przejście Mieszka I na chrześcijaństwo. Dlatego w 966 Mieszko I przyjął chrzest.

 • Slide 12
  Report an issue

  Dzięki przyjęciu chrztu:

  - do Polski przybyli mnisi, którzy potrafili czytać i pisać,

  - mnisi tworzyli szkoły, uczyli czytania i pisania,

  - mnisi tworzyli dokumenty, pisali kroniki,

  - zaczęto budować kościoły.

 • Slide 13
  Report an issue

  Dzięki przyjęciu chrztu:

  - wzrosło znaczenie Mieszka I, był równy innym europejskim władcom,

  - nie było powodu, aby ktoś najeżdżał państwo Mieszka.

 • Slide 14
  Report an issue

  Z drugiej strony...

  Mieszko I musiał porzucić wiarę swoich przodków oraz swoich poddanych. Mogło to spowodować bunt.

 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Jaka była korzyść z przyjęcia chrztu?
  answer choices
  Do Polski przybyli mnisi, którzy potrafili czytać i pisać
  Do Polski przybyli rycerze, którzy podbili nasze ziemie
  Po przyjęciu chrztu nic się nie zmieniło
  Do Polski przywieziono nowe warzywa
 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q. W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?
  answer choices
  966
  1266
  366
  1966
 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Co wydarzyło się w 966 roku?
  answer choices
  Mieszko I przyjął chrzest
  Mieszko I został księciem
  Mieszko I miał postrzyżyny
  Mieszko I został królem
 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Z kim Mieszko I zawarł sojusz?
  answer choices
  Z Czechami
  Z Portugalczykami
  Z Grekami
  Z Egipcjanami
 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Jak nazywał sie pierwszy historyczny władca Polski?
  answer choices
  Mieszko I
  Popiel
  Lech
  Siemowit
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code