LESSONNEW
Clasificarea termenilor
mausi_moisa_68032
2 months ago
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live lesson
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
21 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Clasificarea termenilor

  Body text
 • Slide 2
  Report an issue

  Din punct de vedere intensional termenii sunt:

  a.Termeni absoluți /relativi

  ex. planetă/penarul meu


  OBS. Termenul relativ pp. o relație între două sau mai multe obiecte,în cazul de față avem o relație de posesie.Termenul absolut face trimitere la obiecte considerate izolat din extensiunea lor.

 • Question 3
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Termenul liceul meu este

  answer choices

  absolut

  relativ

 • Question 4
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care dintre următorii termeni sunt absoluți

  answer choices

  casă

  casa lui

  masă

  mașină

 • Slide 5
  Report an issue
  Title

  Termeni abstracți/concreți


  OBS. Un termen este abstract dacă el desemnează însușiri ,proprietăți sau relații de sine stătătoare.Dacă termenul desemnează însușiri,proprietăți caracteristice obiectelor atunci este concret.


  ex. termen abstract=frumusețe,răutate

  termen concret=frumos,rău


 • Question 6
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Termenul prietenie este

  answer choices

  abstract

  concret

 • Question 7
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Nu este termen abstract

  answer choices

  zgârcenie

  zgîrcit

  avariție

  bunătate

 • Slide 8
  Report an issue
  Title

  c.Termeni pozitivi/negativi


  OBS. Un termen este pozitiv dacă indică prezența unor însușiri și negativ dacă indică absența acestora

  ex. corect-incorect

 • Question 9
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care din următorii termeni sunt negativi

  answer choices

  pesimist

  orb

  imoral

  nevertebrat

 • Slide 10
  Report an issue
  Title

  d.Termeni simpli/compuși

  OBS. Un termen este simplu dacă este este reprezentat de o noțiune primară și este compus dacă este reprezentat de o noțiune derivată.


  ex. propoziție=termen simplu

  propoziție categorică=termen compus

 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Următoarea serie de termeni sunt compuși

  answer choices

  compoziție muzicală,teatru de revistă,muzică pop,curent literar

  compoziție,teatru de revistă,muzică pop,curent literar

  compoziție muzicală,teatru de revistă,muzică,curent literar

  compoziție,teatru,muzică,curent

 • Slide 12
  Report an issue

  Din punct de vedere extensional,termenii pot fi:

  e.Termeni vizi/nevizi

  OBS.Un termen este vid dacă extensiunea sa nu conține nici un obiect real și nevid dacă extensiunea sa conține cel puțin un element real

  ex.inorog,balaur,centaur

 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un termen vid este:

  answer choices

  cel care are corespondent în realitate

  cel care nu are corespondent în realitate

 • Slide 14
  Report an issue
  Title

  f.Termeni singulari/generali

  OBS.Un termen este singular dacă se referă la un singur element și este general dacă denotă mai multe elemente

  ex. termen singular= Ion Creangă,Liceul ,,Traian Vuia,, Focșani

 • Question 15
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Termenul poet este

  answer choices

  singular,nevid, simplu

  general,nevid,simplu

 • Slide 16
  Report an issue
  Title

  g.Termeni colectivi/distributivi

  OBS.Un termen este colectiv dacă desemnează o colecție de elemente de același fel și este distributiv dacă este comun altor elemente ce alcătuiesc o clasă

  ex. termen colectiv=turmă,grupă,roi

  termen distributiv=elev,albină,oaie

 • Question 17
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Termenul bibliotecă este

  answer choices

  colectiv

  pozitiv

  vid

  singular

 • Question 18
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un termen distributiv este reprezentat în seria următoare :

  answer choices

  persoană, soldat,sportiv

  persoană,armată,lot

  grup,armată, lot

  grup, soldat,lot

 • Slide 19
  Report an issue
  Title

  h.Termeni vagi/preciși

  OBS. Un termen este vag dacă extensiunea sa nu este precis determinată și este precis cănd este determinată exact


  ex.termen vag= frumos , patriot

  termen precis=triunghi,carte

 • Question 20
  45 seconds
  Report an issue
  Q.

  Care din următorii termeni sunt vagi

  answer choices

  caraghios

  urât

  pătrat

  mare

 • Slide 21
  Report an issue

  Am ajuns la finalul lecției !

  Body text
Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code