Lesson
Panghalip Panao
2 hours ago by
seguerra_eva_95407
Save
Edit
Instructor-led session
Live lessonStart a live lesson
Asynchronous learning
AssignAssign homework
25 slides PreviewShow answers
 • Slide 1
  Report an issue

  Panghalip Panao


 • Slide 2
  Report an issue
 • Slide 3
  Report an issue
 • Slide 4
  Report an issue
 • Slide 5
  Report an issue
 • Slide 6
  Report an issue
 • Slide 7
  Report an issue
 • Slide 8
  Report an issue
 • Slide 9
  Report an issue
 • Slide 10
  Report an issue
 • Slide 11
  Report an issue
 • Slide 12
  Report an issue
 • Slide 13
  Report an issue

  UNANG PAGSASANAY

  Tukuyin ang angkop na panghalip panao na maaaring humalili para sa bawat bilang. 

 • Question 14
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang pulis

  answer choices

  Ko

  Siya

 • Question 15
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tawag sa taong kinakausap

  answer choices

  Ikaw

  Niya

 • Question 16
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Tawag sa taong nagsasalita

  answer choices

  Mo

  Ako

 • Question 17
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pagmamay-ari ng mga taong kinakausap

  answer choices

  Amin

  Iyo

 • Question 18
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pagmamay-ari ng taong kinakausap

  answer choices

  Atin

  Iyo

 • Slide 19
  Report an issue

  Ikalawang Pagsasanay

  Piliin ang angkop na panghalip panao para sa bawat bilang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. 

 • Question 20
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Naiwan ni Sara ang dalang payong. (Kanya , kanila) ang payong.

  answer choices

  Kanya

  Kanila

 • Question 21
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Sina Beth, Luis at Koko ( Sila, Kanya)

  answer choices

  Sila

  Kanya

 • Question 22
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ako at ikaw ay pupunta sa Carrefour. ( Tayo, kayo)

  answer choices

  Tayo

  Kayo

 • Question 23
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kinuha ko at ni Marco ang bag mo . ( Namin, Atin)

  answer choices

  Namin

  Atin

 • Question 24
  20 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ang aking guro ay mahusay kumanta. ( Siya, Kami)

  answer choices

  Siya

  Kami

 • Slide 25
  Report an issue

  MAGALING!

  Binabati ko kayo...

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Lessonsnew
Enter Code